Parlementaire tussenkomsten

AA
De situatie in Hongarije ⎮ stemverklaring

Hongarije nam eerder dit jaar een aantal nieuwe wetten over asiel aan die in strijd zijn met de EU-wetgeving alsook met het internationaal recht. De Groenen riepen de Europese Commissie op dit te onderzoeken, maar de aanpak van de Commissie is momenteel onvoldoende; zij pakt de bezorgdheden over schendingen van basisrechten en waarden zoals beschreven in de EU-Verdragen onvoldoende aan.

De vandaag aangenomen resolutie bekritiseert dit en zet de Commissie onder druk om effectief actie te ondernemen. Zo zou de Commissie artikel 7 van het EU-Verdrag kunnen inroepen krachtens hetwelk een land dat de fundamentele waarden van de EU met voeten treedt gestraft kan worden. Helaas haalde dit amendement het niet, noch onze vraag om dit te laten onderzoeken door de EP-Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken.

Toch stemde ik voor deze resolutie, omdat deze de druk op de Commissie verder opvoert en we in deze zaak dringend een voorbeeld moeten stellen, willen we onze fundamentele rechten in de EU blijven verdedigen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?