Parlementaire tussenkomsten

AA
De situatie in Hongarije (stemverklaring)

Bart Staes (Verts/ALE ), schriftelijk. ‒ Er bestaan steeds grotere zorgen over de politieke ontwikkelingen en het gebrek aan respect voor mensenrechten in Hongarije. Het Europees Parlement roept terecht premier Viktor Orban tot de orde. De EU en vooral de christendemocratische familie is het aan zichzelf verplicht niet weg te kijken. Orban wil de doodstraf herinvoeren. Orbans campagne tegen migranten en voor de doodstraf zijn strijdig met de Europese waarden die zijn land bij de toetreding heeft onderschreven. Wanneer horen we nu eens een moreel appèl van de christendemocratische Europese Volkspartij? Waarom steunden ze de gezamenlijke resolutie niet? Of zijn ze het cynisme daar nu echt voorbij? 

Als fundamentele rechten in een Europees land geschonden worden, dan moet de EU ingrijpen. Zo niet, verliest Europa elk restje geloofwaardigheid: wel Griekenland op de knieën dwingen wegens het niet naleven van Maastricht-criteria, maar niet dictator Orban voor het aan zijn laars lappen van fundamentele rechten. Daarom stelt het EP vandaag voor een permanent orgaan te creëren dat de naleving van fundamentele rechten en democratische normen per lidstaat moet bijhouden en opvolgen. Dit orgaan moet maatregelen kunnen nemen om ervoor te zorgen dat het Handvest van de grondrechten en het Europees verdrag worden nageleefd.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?