Parlementaire tussenkomsten

AA
De rol van klokkenluiders bij de bescherming van de financiële belangen van de EU - stemverklaring

In de nasleep van de Panama Papers, LuxLeaks en andere schandalen over allerhande gesjoemel is het belangrijk dat de EU stappen zet richting de erkenning en de juridische bescherming van klokkenluiders. Ze zorgen voor het aanbrengen van gevoelige en geheime informatie en zijn daarom cruciaal in het vergroten van de transparantie. Zo kan een einde gemaakt worden aan de geheimhouding. Heel wat klokkenluiders vrezen een veroordeling waardoor ze in de praktijk geheime informatie niet durven delen. Dit initiatief vestigt de aandacht op hun belang, wat ik toejuich. Het sluit daarenboven nauw aan bij het EULeaks-initiatief dat ik samen met 12 andere parlementsleden ondernam. Er is dus behoefte aan een klokkenluidersregeling. Het Europees Parlement erkent het belang van klokkenluiders bij het vrijwaren van de financiële EU-belangen. De Europese Commissie slaagde er tot nu toe niet in een wetsvoorstel te lanceren Dat was nochtans een van onze eisen bij de stemming van de EU-wetgeving over de bescherming van bedrijfsgeheimen. De Commissie moet uiterlijk eind 2017 met een voorstel op de proppen komen. Concreet gaat het onder andere over de oprichting van een onafhankelijk EU-orgaan in iedere lidstaat dat de informatie van klokkenluiders verwerkt en hen van advies zal voorzien.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?