Parlementaire tussenkomsten

AA
De privé-sector en ontwikkelingssamenwerking - stemverklaring

De toenemende druk op de publieke financiën en de nood aan extra middelen om globale uitdagingen aan te pakken zorgt ervoor dat de Europese beleidsmakers de private sector steeds meer zien als een mede-ontwikkelingsactor. In het verlengde hiervan roept dit verslag op tot meer publiek-private samenwerking en het creëren van een interessant investeringsklimaat in ontwikkelingslanden. Als Groenen geloven we echter niet blind in de private sector en het trickle-down effect van private investeringen in de ontwikkelingssector.

Private financiering kan nuttig zijn, maar mag nooit ter vervanging dienen van publieke ontwikkelingsgelden. Publieke middelen en publiek-publieke partnerschappen moeten de eerste optie blijven van de Europese Unie-inspanningen op ontwikkelingsgebied. Enkel als tweede optie en onder strikte voorwaarden mag de Commissie een beroep doen op de private sector. De inzet van private middelen moet transparant gebeuren en bijdragen aan de centrale doelstellingen van het Europese ontwikkelingsbeleid. Mensenrechtenschendingen en belastingontduiking moeten te allen tijde vermeden worden.

Dankzij een alternatieve meerderheid hebben we het pro-business discours van dit verslag aanzienlijk bijgesteld. Het houdt nu rekening met de gevaren van de private betrokkenheid en voorziet in de nodige veiligheidsmechanismen. Enkel onder deze voorwaarden zien we een rol weggelegd voor de private sector.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?