Parlementaire tussenkomsten

AA
De nieuwe alliantie voor voedselzekerheid en voeding

We willen geen ggo’s in Europa, maar ook niet in Afrika. Toch is dat precies wat er gebeurt via de zogenaamde Nieuwe Alliantie voor Voedselzekerheid en Voeding. Dit privaat-publiek partnerschap werd in 2012 gelanceerd onder de auspiciën van de G8. Via private investeringen in landbouw wil men de voedselzekerheid en de kwaliteit van het voedsel in de Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara verbeteren. Ngo’s hebben deze aanpak al herhaaldelijk afgeschoten omdat het aanzet tot landroof, de vrijheid van de uitwisseling van zaaigoed beknot (terwijl boeren net onafhankelijk eigen zaad zouden moeten kunnen telen) en ggo’s door de strot van de Afrikaanse boeren duwt, of ze nu willen of niet. Voor alle duidelijkheid: nieuwe ggo’s in het milieu introduceren brengt serieuze problemen teweeg voor boeren die ggo-vrij willen telen, aangezien deze organismen zich vrijelijk en ongecontroleerd in de natuur verspreiden.

Het verslag van groene collega Heubuch lijst al deze punten op en is tegen elke promotie van ggo’s in Afrika op kosten van de belastingbetaler. Monsanto vindt het rapport neokoloniaal, wat ironisch is, aangezien de industrie zelf deze Nieuwe Alliantie aangrijpt om Afrikaanse wetgeving rond landeigendom, zaden en ggo’s in hun voordeel om te buigen.

Ik heb dus met overtuiging voor het rapport gestemd.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?