Parlementaire tussenkomsten

AA
De doeltreffendheid van ontwikkelingssamenwerking vergroten - stemverklaring

De Europese Unie heeft een leidersrol op het vlak van ontwikkelingssamenwerking. En hoewel er hieromtrent al veel positieve dingen worden verricht, kan er nog meer gebeuren om de effectiviteit van hulp en ontwikkeling te verhogen. Dit zowel op EU - als mondiaal niveau.

Door in te zetten op meer betrokkenheid van nationale parlementen, het middenveld en burgers van de landen die hulp ontvangen, vergroot hun democratische inbreng en ligt de weg naar meer zelfstandigheid open.

Het mondiaal partnerschap voor doeltreffende ontwikkelingssamenwerking (GPEDC), dat waakt over de Busan - akkoorden, komt eind november samen om het voortouw te nemen in het verbeteren van ontwikkelingssamenwerking. Die bijeenkomst kan volgens de rapporteur enkel succesvol zijn indien er nieuwe ideeën voor duurzame ontwikkeling uit voortkomen en er transparantie is rond de concrete bijdrage van elke deelnemer.

Wat ons betreft, zit het rapport goed, maar verliest de Europese Unie belangrijke principes uit het oog door geld voor ontwikkeling steeds meer te besteden aan opvang voor vluchtelingen. Die besteding is geen structurele en duurzame oplossing die bijdraagt tot sociaaleconomische ontwikkeling. Ook de financiële draagkracht voor ontwikkelingssamenwerking neemt af, waardoor de ernst van de zaak heel duidelijk wordt. We betreuren dit ten zeerste en om die reden zullen we ons dan ook onthouden.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?