Parlementaire tussenkomsten

AA
Conferentie over klimaatverandering - stemverklaring

Vandaag stemde het Europees Parlement over het kader voor de VN-klimaattop van november in Warschau. Deze onderhandelingen moeten verdere stappen in de goede richting zetten op weg naar een bindend klimaatverdrag in 2015 waarin alle landen afspraken maken over hun CO2-uitstoot. Het Europees Parlement stelde vandaag vast wat daarvoor de minimale Europese inzet zou moeten zijn voor de onderhandelingen van volgende maand.

Ik heb voor deze resolutie gestemd. Het Parlement spoort de Commissie en de Raad aan om als EU het goede voorbeeld te geven. Het rapport legt de link tussen de Europese leiderschapsrol in de internationale onderhandelingen en het eigen Europese klimaatbeleid. De onderhandelingen komen nu in een cruciale fase om een akkoord te bereiken in 2015. Europa moet haar leidersrol in de onderhandelingen opnemen en zich engageren voor ambitieuze doelstellingen. Het rapport beklemtoont de dringende noodzaak voor CO2-reducties om de klimaatopwarming tot 2 graden te beperken en wijst op het belang van energiebesparing en hernieuwbare energie.

De groenen in het Europees Parlement hadden graag al suggesties voor ambitieuze doelen tegen 2030 en 2050 opgenomen in de resolutie, deze voorstellen hebben het niet gehaald. Toch stelt deze resolutie een goed kader voor de volgende klimaatonderhandelingsrondes.

Meer informatie

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?