Parlementaire tussenkomsten

AA
Coherentie in ontwikkelingsbeleid - opvolgingsverslag (stemverklaring)

Dankzij mijn groene collega Ska Keller, eerste rapporteur over de coherentie van het ontwikkelingsbeleid, slaagden we erin om een vaste verslaggeving af te dwingen over het EU-beleid en de invloed op ontwikkelingssamenwerking. Voorliggend rapport is het eerste monitorverslag. Althans, dat was de bedoeling. Het legt niet de zwaktes bloot inzake de implementatie van beleidscoherentie, het geeft ook geen overzicht van de realisaties van de EU in dat domein. Het werd wel een globaal rapport met een duidelijke visie op wat beleidscoherentie ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking moet zijn. En dat is goed. Daarom stemde ik voor het rapport. Het behandelt vijf prioritaire beleidsdomeinen (handel, landbouw en visserij, klimaatverandering en energie, veiligheid en migratie) en legt regelmatig de vinger op de wonde (bijvoorbeeld: 'betreurt de publicatie door de Commissie van twee afzonderlijke verslagen over handel in het algemeen en handel en ontwikkeling, hetgeen vanuit het coherentie-perspectief contraproductief is gebleken). De groenen hebben het rapport bovendien versterkt: ontwikkelingslanden hebben het recht om zelf hun ontwikkelingsbeleid te bepalen en om hun eigen economie te beschermen. We brachten ook elementen in over fair trade en conflictmineralen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?