Parlementaire tussenkomsten

AA
CO2-emissies van nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen - stemverklaring

Dit verslag bood een zeer goede kans om het Europese klimaatbeleid te versterken en innovatie in de automobielsector te stimuleren. In de plaats van deze kans te grijpen, is het een zwak compromis geworden. Het voorstel werd in de onderhandelingen met de lidstaten sterk afgezwakt en de traditionele fracties van dit Parlement - christendemocraten, conservatieven, liberalen en ook een deel sociaaldemocraten - hebben het zwakke compromis aanvaard. De doelstellingen zijn allesbehalve ambitieus en bevestigen slechts al eerder vastgestelde limieten voor 2020. Maar ambitieuzere CO2-emissielimieten zijn zowel op economisch als ecologisch vlak de meest zinvolle keuze. Strengere emissielimieten zouden een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de Europese klimaatdoelstellingen en hadden aanzienlijke besparingen kunnen opleveren voor consumenten door verminderd brandstofverbruik (geschat op zo'n €5000 per voertuig). Ook bestaat er op deze manier geen stimulatie voor innovatie en werkgelegenheid. De huidige limieten blijken namelijk al te ruim in vergelijking met de effectieve CO2-emissies en er wordt geen ambitieus pad voor verminderingen van CO2-emissie uitgestippeld. Dit verslag volgt de belangen van de producenten, die vasthouden aan oude productietechnieken en niet vooruit denken, en er wordt niet aan de consumenten of het klimaat gedacht. Ik stem tegen dit verslag.

Meer info

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?