Parlementaire tussenkomsten

AA
Circulaire economie - luik Afval - Voedselverspilling

We willen dat de lidstaten preventieve maatregelen nemen en de voedselverspilling met 30 % verminderen tegen 2025 en met 50 % tegen 2030. Het totaal aan voedselverlies en nevenstromen bedraagt in Vlaanderen jaarlijks ongeveer 2 miljoen ton. We moeten zorgzamer omspringen met onze natuurlijke grondstoffen, de bodem, het watergebruik en stoppen met het verslepen van voedsel over vele kilometers.

Ik ben ontzettend blij dat we deze doelstellingen bindend maken. Voedselverspilling omsluit het hele productieproces. Hier hoort ook voedselafval bij. Het belangrijkste is dat deze definitie beleidsmakers in staat stelt duidelijke oorzaken te detecteren, hoeveelheden te meten, resultaten te vergelijken en een gezamenlijke strategie te bepalen, door de hele keten heen.

Het wetgevend pakket inzake circulaire economie integreert vier wetten rond afval. Het is goed dat er gepleit wordt voor een vrijwel volledige uitfasering van het dumpen van afval. In 2030 mag nog maar 5 % van ons huishoudelijk afval in stortplaatsen verdwijnen. Dat is ambitieus, ook omdat het gecombineerd is met een hogere doelstelling voor het recycleren van afval (70 %). Zo voorkom je dat lidstaten al het afval gaan verbranden. Het Parlement heeft nu het mandaat om met de Raad (de lidstaten) en de Commissie te onderhandelen over de definitieve wetteksten.

Lees hier het hele verslag

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?