Parlementaire tussenkomsten

AA
Centrale doelstellingen voor de CITES-conferentie (debat)

Tussenkomst in het debat

Bart Staes: De manier waarop de mens omgaat met natuurlijke hulpbronnen, de manier waarop de mens habitats vernietigt en in het wild levende planten en diersoorten overexploiteert, de manier waarop de mens wilde fauna en flora illegaal verhandelt, dat alles betekent een voortdurende aantasting van de biodiversiteit op ruimteschip Aarde.

En die biodiversiteit is cruciaal. Vandaar het belang van de CITES-overeenkomst. Vandaar het belang van de bijeenkomst volgende maand in Doha. Voor ons ligt een sterke resolutie. Maar er wordt geprobeerd - dat moeten wij toegeven - om die resolutie achter de schermen af te zwakken. Er wordt een hevig gevecht daarover gevoerd. Daarom vraag ik aan alle collega's, vooral aan de collega's uit de zuidelijke landen, van de EVP, van de S&D, om er zeer uitdrukkelijk voor te zorgen dat de aanbeveling van de Commissie milieubeleid om de blauwvintonijn in CITES bijlage I te houden aangehouden wordt. Het is cruciaal voor het overleven van deze diersoort.

Stemverklaring

Ik heb voor gestemd ondanks het feit dat ik de oorspronkelijke tekst van de milieucommissie, zeker wat betreft de verwijzing naar de blauwvintonijn, sterker vond. Belangrijk is echter dat de Raad en de Commissie van het EP het signaal krijgen dat wij de opneming van de blauwvintonijn in CITES-bijlage I ondersteunen. De drie door de plenaire vergadering geformuleerde voorwaarden had ik er liever niet bij gezien, hoewel ik wel het amendement steunde dat voorzag in steun voor de getroffen vissersbevolkingen.

Commissie en lidstaten krijgen ook onze steun om de overheveling van de ijsbeer van CITES-bijlage II naar CITES-bijlage I te realiseren.

Een belangrijke eis ten aanzien van Commissie en lidstaten is de voorstellen van Tanzania en Zambia af te wijzen om de Afrikaanse olifant te verplaatsen van CITES-bijlage I naar CITES-bijlage II met het oog op de handel. Het EP wil ook dat alle voorstellen om Afrikaanse olifanten naar een lagere bijlage te verplaatsen worden afgewezen, ten minste totdat werkelijk kan worden beoordeeld welk effect de eenmalige verkoop in november 2008 door Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe heeft gehad, omdat er steeds meer aanwijzingen zijn dat de illegale en georganiseerde handel in heel Afrika toeneemt.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?