Parlementaire tussenkomsten

AA
CARS 2020: actieplan voor een concurrerende en duurzame Europese automobielindustrie - stemverklaring

Het CARS 2020 programma is uitgewerkt door de Europese Commissie ter ondersteuning van het concurrentievermogen en de duurzaamheid van de automobielsector. Dit initiatiefverslag van het Europees Parlement over het voorgestelde programma bevat een aantal groene accenten, maar slaat de bal mis op het vlak van wat er nodig is om tot een groene transitie te komen naar een energie-efficiënte en minder vervuilende automobielindustrie. Ik stem dan ook niet voor dit verslag.

In het verslag wordt namelijk niet duidelijk erkend dat een energie-efficiënte en CO2-arme industrie juist de sleutel is voor innovatie en competitiviteit van de Europese auto-industrie, en tegelijkertijd de consument en het milieu ten goede komt. Het verslag vraagt om een moratorium voor wetgeving in de sector. Dit terwijl er juist meer stimulansen nodig zijn om een groene transitie te realiseren. Er moet worden ingezet op innovatie en investeringen in energie-efficiëntie, CO2-arme technologie, elektrische voertuigen en infrastructuur voor auto's met alternatieve brandstoffen.

Zo kan overcapaciteit worden opgevangen en de toekomst van de auto-industrie en de sectoren die aan de automobielsector leveren, worden verzekerd. Er dienen dan ook voorwaarden gesteld te worden aan Europese en andere publieke steun voor de automobielsector, hetgeen niet blijkt uit het verslag.

Meer info

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?