Parlementaire tussenkomsten

AA
Biologische pesticiden met een laag risico (debat)

Voorzitter, we weten allemaal dat het gebruik van conventionele pesticiden in toenemende mate omstreden is wegens het effect op het milieu, de volksgezondheid en de fauna. Daarom is er behoefte aan een transitie richting een vergroening van het pesticidegebruik; vandaar dit debat vandaag: het bevorderen van het gebruik en de ontwikkeling van biologische pesticiden met een laag risico. Met de collega’s hebben wij eigenlijk zes concrete eisen op tafel gelegd en ik zou daar de reactie van de commissaris iets specifieker over willen horen.

Ten eerste is er behoefte aan een toename van het gebruik van pesticiden van biologische oorsprong. Die moeten in grotere mate beschikbaar zijn. Ten tweede moet er meer onderzoek en ontwikkeling plaatsvinden, want ze kunnen wel degelijk een alternatief zijn voor conventionele producten. Het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoerders moet eigenlijk versneld de criteria goedkeuren voor risicoarme, werkzame stoffen. Ten derde moet de Commissie samen met de lidstaten eigenlijk de toelating, de beoordeling en de registratie van dat soort risicoarme gewasbeschermingsmiddelen versnellen. Ten vierde moeten de lidstaten het gebruik van die biologische pesticiden met een laag risico opnemen in hun actieplannen. Dat gebeurt veel te weinig. Ten vijfde mag het Refit-programma dat de pesticidenverordening zal beoordelen geen inbreuk vormen op de voedselveiligheid en op de veiligheid van de volksgezondheid. En ten slotte, commissaris, vragen wij u voor 2018 met een wetsvoorstel te komen voor een versnelling van de toelating van dit soort producten. Ik hoop dat u daarmee kunt instemmen.

Mondelinge vraag aan de Commissie

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?