Parlementaire tussenkomsten

AA
Bezuinigingen op de begroting voor regionale en lokale overheden met betrekking tot de uitgaven in het kader van de EU-Structuurfondsen - stemverklaring

Ik stemde vandaag voor het verslag over de gevolgen van de budgettaire beperkingen voor regionale en lokale overheden.

Dit verslag wijst op de implicaties van het huidige Europese bezuinigingsbeleid voor sub-nationale autoriteiten en benadrukt het belang van publieke investeringen, meer bepaald met betrekking tot de Europese structuurfondsen.

In navolging van de financiële crisis werden de budgettaire regels in Europa flink aangescherpt. De balans sloeg om naar een streng bezuinigingsbeleid, met veel te weinig aandacht voor duurzame investeringen en sociaaleconomisch herstel.

Dit heeft ook uitwerking op regionale en lokale autoriteiten. Hun uitgaven tellen namelijk mee voor de nationale schuldenberekening, onder meer de uitgaven als cofinanciering van EU-structuurfondsen. Dit terwijl lokale overheden zeer belangrijke investeringen doen, grotendeels in publieke goederen als straten, pleinen en cultureel erfgoed.

Ik ben dan ook erg tevreden dat dit verslag met een brede meerderheid is aangenomen. Het Europees Parlement roept hiermee de Europese lidstaten en Commissie op om de publieke uitgaven van de lidstaten voor de cofinanciering van structuur- en investeringsfondsen niet te laten meetellen bij de overheidsuitgaven die moeten voldoen aan de strenge Europese budgetnormen. Het zijn namelijk precies dit soort investeringen, in duurzame ontwikkeling, werkgelegenheid, innovatie, en steun aan KMOs, die Europa hard nodig heeft.

Meer informatie

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?