Parlementaire tussenkomsten

AA
Bevordering van innovatie en economische ontwikkeling in het toekomstige Europese landbouwbeheer

Net als het verslag van mevrouw McIntyre, gaat ook dit initiatiefverslag geheel in tegen onze logica. Het focust op “high tech, high investment, high cost”-oplossingen. Het gaat uit van de gedachte dat Europa de wereld moet voeden en het extrapoleert hiervoor de cijfers van de bevolkingsgroei op wereldschaal. En het stuurt aan op verhoging van de productiviteit, precisielandbouw, export en een bedrijfsbenadering die zal leiden tot minder tewerkstelling en meer fabriekslandbouw voor vleesproductie. Het ‘herverpakt’ ook de klassieke benadering van meststoffen en pesticiden die de boer alleen maar afhankelijk maakt van deze input.

Ondanks het feit dat we dit verslag flink hebben kunnen bijsturen, blijven er toch enkele heikele punten in staan. Zo wil de rapporteur graag Climate Smart Agriculture promoten. Dat is op zich een interessante denkpiste, maar agro-ecologie is ook Climate Smart en maakt geen gebruik van nieuwe gentechnieken.

Veel aspecten uit dit verslag zijn milieukwesties die het in de milieucommissie niet zouden gehaald hebben omdat ze ingaan tegen hoofdstroom. Misschien daarom dat het verslag niet door de milieucommissie werd besproken? UIteindelijk stemde ik tegen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?