Parlementaire tussenkomsten

AA
Besluit over het pakket inzake circulaire economie ⎮ stemverklaring

De voorstellen inzake circulaire economie die de Commissie vandaag indiende, zijn een regelrechte schande. Het ontbreekt aan cruciale elementen die wel aanwezig waren in het oorspronkelijke voorstel van de Commissie Barroso, zoals de doelstelling om hulpbronnen 30% efficiënter te gebruiken in vergelijking met 2014 en dit op te volgen via het Europees Semester. Ook de doelstellingen rond het recycleren van afval zijn zwakker zowel wat betreft inhoud als timing en dat terwijl de effectbeoordeling van de Commissie zélf duidelijk laat zien dat hoe sterker de doelstellingen zijn, hoe hoger het economisch voordeel voor elke lidstaat wordt.

Daarnaast zijn ook de bindende doelstellingen voor het reduceren van afval in zee en het tegengaan van voedselverspilling verdwenen. De vorige Commissie stelde oorspronkelijk een niet-bindende doelstelling voor om tegen 2020 de voedselverspilling met 30% te verminderen. Het Europees Parlement eiste een verplichting om 30% minder voedsel te verspillen tegen 2025. Nu komt Timmermans met "een algemene verplichting om voedselverspilling tegen te gaan", zonder tijdpad noch bindende doelstellingen? Quid ambitie met zulke vage bewoordingen? Zolang het concept circulaire economie niet bijdraagt tot een effectieve en absolute reductie van het verbruik van grondstoffen zal dit nieuwe voorstel ons helaas niet op het pad van duurzame ontwikkeling brengen.

 

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?