Parlementaire tussenkomsten

AA
Bescherming van het Virunga National Park in de Democratische Republiek Congo | stemverklaring

Het Virunga National Park (VNP) in de Democratische Republiek Congo is het eerste nationale park van Afrika, een UNESCO Werelderfgoed en wordt al 25 jaar ondersteund door de Europese Commissie en verschillende lidstaten. De illegale handel in grondstoffen en de exploitatie en exploratie van olie in het Virungapark zorgen niet alleen voor milieuschade en de vernieling van het park, maar ook voor meer geweld en schending van mensenrechten. De olieconcessies van Total en SOCO zijn bovendien in strijd met heel wat (inter)nationale wetgeving.

Voor de zoveelste keer benadrukt de EU dat er een absolute noodzaak is om onomkeerbare schade aan het Virungapark te voorkomen. De resolutie wil dat de Europese Dienst voor Extern Optreden een diplomatieke reactie coördineert en duidelijk maakt dat wat er in dit park gebeurt onaanvaardbaar is. Door in te zetten op duurzaam bosbeheer, economische ontwikkeling van de regio, alternatieve energie en het bestrijden van illegale houtkap, kan de integriteit van het park stand houden. Verder vraagt de resolutie dat de actieve bedrijven (zoals SOCO) de internationale wetgeving inzake mensenrechten respecteert en dat er bindende afspraken komen over de manier waarop door de multinationals geld wordt verdiend. Om al deze redenen stem ik voor deze resolutie.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?