Parlementaire tussenkomsten

AA
Behoud van de biodiversiteit - Stemverklaring

Ik keurde de resolutie goed over biodiversiteit, de verscheidenheid aan plant- en diersoorten, omdat ze de regeringsleiders tot actie aanspoort. 2010 is het Jaar van de Biodiversiteit. De afgelopen 40 jaar is die met een derde afgenomen. Bijna de helft van alle zoogdieren en vogels wordt met uitsterven bedreigd. Het EP wil dat tegen 2020 de achteruitgang van biodiversiteit tot stilstand wordt gebracht. Daarom moeten wij vanaf nu een biodiversiteit-check uitvoeren op alle Europese subsidies en beleidsprogramma´s, zodat geld gaat vloeien naar maatregelen die positief uitpakken voor het milieu. Half oktober oktober vindt de tiende bijeenkomst van het Verdrag inzake Biologische Diversiteit plaats. Problematisch daarbij is dat de Europese milieuministers pas vier dagen voordat deze biodiversiteitconferentie begint, de Europese positie zullen vaststellen. Reeds op de CITES-conferentie half maart 2010 bleek dat ruimer overleg vooraf echt noodzakelijk is. Vier dagen voor de start van een conferentie komen tot een gemeenschappelijke houding van de EU is echt te laat om allianties te kunnen sluiten met gelijkgestemde landen. Het biodiversiteitsvraagstuk moet hoger op het Europese prioriteitenlijstje. De bescherming van biodiversiteit moet geïntegreerd worden in het landbouw- en visserijbeleid en er moeten voldoende financiële middelen beschikbaar komen voor natuurbescherming.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?