Parlementaire tussenkomsten

AA
Begroting van het EP 2012 - stemverklaring
Ik heb tegen de raming van uitgaven en inkomsten van het EP over het jaar 2011 gestemd omdat in de resolutie een aantal zaken staan die ik niet kan verdedigen. Ik verzet me tegen de zoveelste verhoging van de begroting van het Parlement. Het Parlement verkoopt deze oefening als een daling van de begroting van het Parlement, terwijl het in werkelijkheid gaat om een daling van de stijgingsgraad van gebruikte middelen. Een bevriezing van de uitgaven lijkt me in deze tijd van crisis en besparingen meer aangewezen. De amendementen die de parlementsleden aanzetten tot enige soberheid, werden alle weggestemd (niet vliegen in business class voor vluchten onder de vier uur; bevriezing van de toelagen voor secretariaatskosten, enz) en dat valt te betreuren.

Verder stemde ik voor de schrapping van het project "Museum van de Europese Geschiedenis". Niet omdat ik zo'n project niet interessant of belangrijk vind, wel omdat ik van oordeel ben dat zo'n project niet moet worden opgezet door een Parlement met financiering uit de begroting van het EP. Bovendien loopt het project dat nu gepland staat voor Brussel kostenmatig volledig uit de hand. Daarom heb ik wel voor het amendement gestemd dat uitdrukkelijk stelt dat het kostenplaatsje nauwgezetter in het oog gehouden moet worden.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?