Parlementaire tussenkomsten

AA
Begroting in evenwicht ten koste van sociale investeringen? - stemverklaring
Het Europees Parlement roept de Europese ministers van Financiën op om eindelijk gebruik te maken van de flexibiliteit in de begrotingsregels. Er moet zo snel mogelijk ruimte komen om te investeren in banen en om de toenemende armoede in de EU aan te pakken. Dat is een goede zaak. De werkloosheid bereikte door de aanhoudende recessie een recordhoogte. Het is tijd om het bezuinigingsbeleid te herzien. Als de regeringsleiders in maart hun economische beleid vaststellen voor 2013, moet de aandacht worden verlegd van bezuinigen op korte termijn naar ruimte voor investeringen in banen en hervormingen om de economie te vergroenen.

Jammer genoeg werd het groene voorstel om Europese sturing van nationaal economisch beleid niet langer alleen op de beruchte 3%-norm te fixeren, maar ook rekening te houden met de inkomensgelijkheid en arbeidsparticipatie, nipt verworpen door de rechtse fracties. Dat is een gemiste kans om de Europese sturing van het economisch beleid socialer te maken. Het had de trend van een afnemend draagvlak voor Europees economisch beleid kunnen doen keren. De liberalen en christendemocraten tonen hiermee aan dat ze geen coherente visie op de aanpak van de crisis te hebben.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?