Parlementaire tussenkomsten

AA
Balans Belgisch voorzitterschap - debat
Voorzitter, collega's, één minuut heb ik om het Belgisch voorzitterschap te bejubelen. De balans mag dan wel globaal gezien positief zijn, toch kan ik iedereen, denk ik, evenveel pluimen op zijn of haar hoed steken. Ik denk dat er gelukkig de inhoudelijk sterke aanwezigheid was van de commissarissen Potoènik en Hedegaard op de grote conferenties van Nagoya over biodiversiteit en Cancun over klimaatverandering.

Er is gezegd - en dat is soms grappig bedoeld - dat het Belgisch voorzitterschap het goed heeft gedaan, want ze hadden een zee van tijd, ze konden al hun energie steken in dat voorzitterschap. Mijnheer Verhofstadt heeft bijvoorbeeld gezegd dat er voor de eerste keer een voltijdse Europese regering was. Ik denk dat dat juist is. Maar we kunnen ook niet voorbij aan het feit dat er achter die ploegen een heleboel mensen stonden, dat er een diplomatie stond die met een goede voorbereiding, met een goede kennis, met een ongelooflijk onderhandelingstalent ervoor heeft gezorgd dat dit inderdaad een goed voorzitterschap is geworden.

Morgen, mijnheer Leterme, wordt de gouden schoen in België uitgereikt. Als ik de gouden schoen mag uitreiken voor het Belgisch voorzitterschap, voor de beste actor in het Belgisch voorzitterschap, dan gaat deze zonder enige twijfel naar de Belgische diplomatie, naar de mensen die achter u zitten en ervoor gezorgd hebben dat u en uw ploeg en de deelregeringen inderdaad puik werk hebben verricht.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?