Parlementaire tussenkomsten

AA
Back-loading: Tijdstippen van de veilingen van broeikasgasemissierechten - stemverklaring
Ik steunde dit voorstel omdat het het huidige overaanbod aan emissierechten en het kelderen van de koolstofprijzen aanpakt. De Europese koolstofmarkt zit momenteel op een dieptepunt, met een koolstofprijs die ineen is gezakt van 30 € per ton naar 4 €. Nu kunnen bedrijven CO2 blijven uitstoten tegen spotprijzen. Ze worden er dus helemaal niet toe aangezet hun productie te verschonen. Als er geen permanente oplossing wordt gevonden, zal het emissiehandelssysteem blijven falen in het behalen van binnenlandse uitstootreducties en in het stimuleren van investeringen in groene technologieën.

Aanpassingen aan het systeem zijn nodig om de modernisering van de energiesector, voornamelijk in Centraal- en Oost-Europese lidstaten, te versnellen en om de competitiviteit van de Europese industrie te behouden. Een grondige aanpassing van het emissiehandelssysteem is verder ook nodig om het leiderschap van de EU op het vlak van klimaatsverandering te bevestigen en te verstevigen in de aanloop naar de klimaatonderhandelingen in Parijs van 2015. Andere landen, zoals China en Zuid-Korea, staan klaar om de leidersrol van de EU over te nemen en zijn bezig een eigen systeem te ontwikkelen, gebaseerd op het Europese. De EU moet het eigen emissiehandelssysteem uit de sloot halen, wil het die leidersrol handhaven.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?