Parlementaire tussenkomsten

AA
Arbeidsomstandigheden en onzeker werk

Werkonzekerheid en slechte werkomstandigheden zijn vandaag de dag niet langer de uitzondering; ze maken integraal deel uit van de manier waarop de Europese arbeidsmarkt is georganiseerd. Het was ooit anders en we willen daar als Groenen weer de aandacht op vestigen: de wetten en normen die in het verleden zijn bevochten en afgedwongen hadden als doel werknemers te beschermen. De realiteit is anders: lonen liggen vaak lager dan de werkloosheidsvergoeding of armoedegrens, wie zijn werk verliest valt dikwijls tussen de mazen van het net, en de wetgeving biedt voor deze precaire banen te weinig sociale bescherming.
Ik heb het initiatiefverslag ten volle gesteund, omdat het vertrekt van wat werk niet moet zijn en zich baseert op de definitie die de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) geeft van degelijk werk. Dat betekent dat werk moet leiden tot een redelijk inkomen, een veilige werkplaats, sociale bescherming, uitzicht op persoonlijke ontwikkeling en sociale integratie, de vrijheid om bezorgdheden te kunnen uiten, kunnen meebeslissen als het de eigen loopbaan betreft.
Dankzij de Groenen kreeg het verslag daarnaast de volgende accenten: het genderevenwicht (vrouwen belanden gemakkelijker in onzekere banen), het belang van sociaal overleg, ontslagbescherming, levenslang leren. Kortom, het biedt vele antwoorden en toont hoe we precaire banen kunnen vermijden.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?