Parlementaire tussenkomsten

AA
Actieplan van de EU tegen de illegale handel in wilde planten en dieren - stemverklaring

Illegale handel in wilde planten en dieren door criminele organisaties wordt een steeds groter probleem. Het verband tussen de twee zit hem in het feit dat de opbrengsten ervan op een relatief makkelijke manier veel winst opleveren en dus een aantrekkelijke bron zijn voor criminelen om hier hun activiteiten mee te financieren.

De Europese Unie heeft hiertegen een actieplan opgesteld dat erop is gericht dit soort handel zoveel mogelijk te minimaliseren. Er staat onder andere in dat voorkomen beter is dan genezen en dat er dus via campagnes allereerst moet worden ingezet op het doen dalen van de vraag naar en het aanbod van wilde dieren en planten. Ook het correct bestraffen van illegale handelaren kan dergelijke praktijken doen afnemen. Nauwe samenwerking tussen herkomst-, afzet- en doorvoerlanden van de illegale smokkel is hierbij essentieel.

Samen met een gedeelde verantwoordelijkheid van alle lidstaten rond deze punten kunnen we zowel verschillende dieren-en plantensoorten redden als het behoud van ons ecosysteem waarborgen.

De groene fractie steunt dit plan, maar pleit voor radicale aanvullingen. Zo moet er een verbod komen op ivoorhandel, jachttrofeeën en de illegale jacht op wilde dieren in Europa.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?