Parlementaire tussenkomsten

AA
Aansprakelijkheid, compensatie en financiële zekerheid voor offshore olie- en gasactiviteiten - stemverklaring

Na het Deepwater Horizon-incident in 2010, dat een regelrecht drama voor het milieu betekende, stelt het Europees Parlement terecht voor om exploitanten van offshore gas- en olieactiviteiten aansprakelijk te stellen voor het voorkomen en het herstellen van de milieuschade die zou ontstaan door hun activiteiten. Daarnaast moeten ze garanderen dat ze over voldoende financiële middelen beschikken om de schade te vergoeden.

Ik stem voor het verslag omdat het aangeeft dat het hoog tijd is deze aanbevelingen in wetgeving om te zetten en daadwerkelijk uit te voeren. Dit is een wake up call!

De erkenning dat een ongeval door dergelijke activiteiten zowel ernstige gevolgen kan hebben voor de mens als voor het milieu en het proces waarbij burgers gemakkelijker schadeclaims kunnen inroepen, zijn enkele belangrijke groene punten die opgenomen zijn in het verslag. Verder benadrukken we het principe “de vervuiler betaalt”. Er is absoluut een fonds nodig, gesponsord en gefinancierd door de offshore-industrie, dat kan inspringen als een exploitant financieel niet in staat is de schadelijke gevolgen voor mens en planeet bij een accident ten gevolge van de offshore-activiteiten te kunnen dragen en te vergoeden.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?