AA
Ombudsman helpt Commissie minnelijke schikking te bereiken: terugbetaling 100 000 EUR aan Vlaamse NGO

Dankzij de tussenkomst van Bart Staes heeft Vluchtelingenwerk Vlaanderen een dossier aanhangig gemaakt bij de Ombudsdienst, waardoor ze de 100.000 euro terugkreeg waarop ze recht had.

Lees het bericht van de Ombudsman hieronder :

De Europese Ombudsman, P. Nikiforos Diamandouros, heeft een geschil helpen op te lossen tussen de Europese Commissie en een Belgische NGO over een EU-project in de Democratische Republiek Congo (DRC). Omdat de NGO moeite had om van de lokale contractpartners de juiste facturen te krijgen, vroeg zij de contactpersoon bij de Commissie toestemming om een eenvoudiger methode te gebruiken voor de rapportering van de kosten. Deze toestemming heeft zij op schrift gekregen. Naar aanleiding van een audit, vorderde de Commissie echter een bedrag van 150 000 EUR bij de NGO terug omdat voor bepaalde kosten onvoldoende onderliggende stukken beschikbaar waren. Na het onderzoek van de Ombudsman betaalde de Commissie meer dan 100 000 EUR aan de NGO terug.

EU-project voor micro-ondernemingen in de Democratische Republiek Congo

Van 2004 tot 2005 voerde de Vlaamse NGO Vluchtelingenwerk Vlaanderen een project uit dat migranten in de DRC hielp bij het opzetten van micro-ondernemingen. De totale kosten van het project bedroegen meer dan 750 000 EUR, waarvan de Europese Commissie meer dan 500 000 EUR voor haar rekening nam. De NGO voerde met succes 59 projecten voor micro-ondernemingen uit.

Tijdens het project vroeg de NGO de Commissie of ze akkoord kon gaan met een eenvoudiger methode voor de rapportering van de kosten omdat ze moeite had om van de lokale ondernemers in de DRC de juiste nota's of facturen te krijgen. De contactpersoon van de Commissie verleende hiervoor schriftelijk toestemming.

In 2008 voerde de Commissie een audit van het project uit, waaruit naar voren kwam dat er voor bepaalde kosten geen onderliggende stukken waren. De Commissie stelde vervolgens een terugvorderingsnota van 150 000 EUR ten laste van de NGO op. Vluchtelingenwerk Vlaanderen wendde zich in 2010 tot de Ombudsman met het argument dat de terugvorderingsnota niet alleen niet gerechtvaardigd was maar ook niet evenredig.

De Ombudsman stelde een minnelijke schikking voor: hij verzocht de Commissie na te gaan of de NGO zich had gehouden aan de alternatieve methode voor de rapportering van de kosten, waarvoor de contactpersoon van de Commissie schriftelijk toestemming had verleend, en zo ja, of zij wilde overwegen het corresponderende bedrag aan de NGO terug te storten.

De Commissie ging akkoord met het voorstel van de Ombudsman en betaalde meer dan 100 000 EUR aan de NGO terug. De Ombudsman heeft de Commissie geprezen om haar bereidheid dit dossier opnieuw te bekijken. De NGO dankte de Ombudsman voor zijn hulp bij het oplossen van dit probleem.

Het volledige besluit kan hier worden geraadpleegd.

De Europese Ombudsman onderzoekt klachten over wanbeheer in de instellingen en organen van de EU. Iedere burger of ingezetene van de EU en elk bedrijf en elke vereniging in een lidstaat kan een klacht indienen bij de Ombudsman. De Ombudsman biedt een snelle, flexibele en kostenloze manier om problemen met de Europese administratie op te lossen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?