AA
Nieuwe regels voor goedkeuring motoren

Het Parlement heeft dinsdag nieuwe regelgeving goedgekeurd waarmee motoren veiliger en milieuvriendelijker moeten worden. De regels zijn vanaf 2016 van toepassing op alle twee- of driewielige motorvoertuigen en quads, van bromfietsen tot zware motoren.

Deze groep voertuigen vertegenwoordigt slechts 2% van het verkeer, maar is goed voor 16% van de dodelijke ongelukken op Europese wegen. Daarom keurden de Europarlementariërs strengere veiligheidsregels goed en stemden zij ook in met striktere doelstellingen op het gebied van uitstootgassen. "Natuurlijk is veilig motorrijden vooral de verantwoordelijkheid van de bestuurder, maar er is nog ruimte om motoren veiliger en schoner te maken", zei Wim van de Camp (EPP, NL), die de resolutie door het Parlement heeft geloodst.

Veiliger

Onder de nieuwe regels moet elke "zwaardere" motor (boven de 125 cc) over een antiblokkeersysteem (ABS) beschikken. Lichtere motorvoertuigen (onder de 125 cc), waaronder scooters, kunnen uitgerust zijn met ABS of een gecombineerd remsysteem.Aan het einde van 2019 moet de Commissie een kosteneffectiviteitanalyse maken met aanbevelingen of de regels herzien moeten worden en beslissen of ABS ook verplicht moet worden voor kleinere motorvoertuigen. Europarlementariërs zien ook het belang van maatregelen om de zichtbaarheid van motorvoertuigen en -rijders te verbeteren. Hiervoor zal de verlichting bij het starten van de motor in de toekomst automatisch aan moeten gaan.

Schoner

Voertuigen uit de voertuigcategorie L stoten onevenredig veel vervuilende stoffen uit. Europarlementariërs willen daarom de emissienorm Euro 4 in 2016 uitbreiden naar motorvoertuigen, in 2017 naar bromfietsen en vanaf 2020 de emissiestandaard Euro 5 naar alle twee- en driewielige voertuigen. Europarlementariërs ondersteunden ook de geleidelijke introductie van geavanceerde On-Board Diagnostics (OBD), om storingen te monitoren en zo informatie over uitstootgassen eenvoudiger inzichtelijk te maken zodat het voertuig direct gerepareerd kan worden. De nieuwe regelgeving moet nog formeel worden goedgekeurd door de EU-lidstaten. Het zal vanaf 2016 van toepassing zijn op nieuwe twee- en driewielige voertuigen en quads.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?