AA
EU geeft extra steun aan 36 landen voor bereiken millenniumdoelstellingen

Vandaag heeft de Europese Commissie extra middelen aangekondigd voor projecten in 36 landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan ter verwezenlijking van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling waarmee de meeste achterstand is opgelopen. Deze extra middelen zullen voornamelijk worden gebruikt om honger en kindersterfte te bestrijden, om moeders betere gezondheidszorg te bieden en te zorgen voor betere voorzieningen voor drinkwater en riolering. Met haar beslissing van vandaag verwezenlijkt de EU het initiatief van 1 miljard euro voor de millenniumdoelstellingen dat zij in september 2010 aankondigde op de VN‑top in New York.

Europees commissaris voor Ontwikkeling Andris Piebalgs : "Deze bijkomende EU-steun levert een grote bijdrage aan de armoedebestrijding. In overeenstemming met de recente voorstellen voor het toekomstige ontwikkelingsbeleid van de EU, de "agenda voor verandering", zullen wij onze middelen investeren waar ze het meeste nodig zijn en waar we concrete resultaten kunnen boeken. Het verheugt mij dat wij één jaar na de aankondiging van het initiatief voor de millenniumdoelstellingen in New York klaar zijn om concrete projecten op het terrein te financieren. Wij zijn nog steeds vastbesloten ontwikkelingslanden te helpen tegen 2015 de millenniumdoelstellingen te bereiken. Er moet nog heel wat gebeuren maar het is niet het moment om gas terug te nemen."

Voorbeelden van acties die het initiatief voor de millenniumdoelstellingen kan financieren: betere toegang tot voedsel voor de armste gezinnen in Haiti melk voor kinderen in kleuter- en lagere scholen in Rwanda meer gezondheidswerkers in Ghana om het sterftecijfer onder jonge moeders te doen dalen betere toegang tot veilig water in Samoa, met name door het opvangen van regenwater en door betere waterzuivering en riolering

Het initiatief voor de millenniumdoelstellingen is gericht op de landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan die projecten van hoogstaande kwaliteit hebben opgezet. Zo kunnen resultaten worden geboekt op gebieden waar de vooruitgang het meest nodig is: honger, water en riolering, gezondheid van moeders en kindersterfte. Vandaag wordt hier 700 miljoen euro voor vrijgemaakt. Samen met de landen zijn resultaatgerichte projectvoorstellen uitgewerkt met heldere en meetbare indicatoren om te garanderen dat het extra geld ook resultaten oplevert.

Achtergrond

Het initiatief voor de millenniumdoelstellingen

Het initiatief voor de millenniumdoelstellingen mobiliseert middelen uit het tiende Europees Ontwikkelingsfonds (EOF), een van de belangrijkste instrumenten van de EU voor ontwikkelingshulp. Hiervoor is een extra financiële inspanning van 1 miljard euro gepland. Met het bedrag van 700 miljoen euro dat vandaag is toegewezen, zullen de Europese Commissie en de delegaties van de EU, in samenspraak met de vertegenwoordigingen van de EU-lidstaten en de nationale overheden in de partnerlanden, binnenkort beginnen met de voorbereiding van gedetailleerde projecten en specifieke financieringsvoorstellen voor alle acties die steun krijgen van het initiatief voor de millenniumdoelstellingen, zodat in de loop van 2012 met de uitvoering van de meeste projecten kan worden gestart. (Voor een volledige lijst van landen en millenniumdoelstellingen, zie MEMO/11/930).

Aansluitend op de beslissing van vandaag loopt een procedure voor de toewijzing van ongeveer 300 miljoen euro uit het initiatief voor de millenniumdoelstellingen aan 18 goed presterende landen, in het kader van de tiende tussentijdse evaluatie van het EOF.

Vooruitgang met de millenniumdoelstellingen

Het rapport 2011 van de Verenigde Naties over de millenniumdoelstellingen bevestigt dat er met een aantal doelstellingen aanzienlijke vooruitgang is geboekt. Momenteel wordt verwacht dat de armoede in 2015 wereldwijd gedaald zal zijn tot minder dan 15%, wat veel lager is dan de doelstelling van 23%. Meer middelen en controle hebben ertoe geleid dat het aantal malariadoden wereldwijd met 20% is gedaald. Het aantal hiv-besmettingen daalt gestaag en er zijn de laatste jaren veel meer retrovirale medicijnen voor de bestrijding van hiv/aids beschikbaar. Er zijn grote vorderingen gemaakt om te komen tot universeel basisonderwijs.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?