AA
Enquête over roaming: telecombedrijven krijgen er 300 miljoen klanten bij als roamingkosten wegvallen

94 % van de Europeanen die buiten hun eigen land op reis zijn, maken vanwege mobiele roamingkosten minder gebruik van diensten als Facebook. Dat blijkt uit een enquête onder 28 000 EU-burgers. De Europese Commissie heeft berekend dat telecombedrijven een markt van ongeveer 300 miljoen telefoongebruikers mislopen door de prijsstrategieën die zij hanteren. Andere bedrijven, zoals ontwikkelaars van apps, ondervinden hiervan eveneens negatieve gevolgen.

Het gebruik van mobiele diensten en vooral van mobiele data neemt op de thuismarkt explosief toe, maar roamingtoeslagen hebben onder meer de volgende effecten: 47 % zou in een ander EU-land nooit mobiel internet gebruiken; slechts 1 op de 10 zou e-mail op dezelfde manier als thuis gebruiken; meer dan een kwart zet op reis in de EU zijn mobiele telefoon gewoon uit; miljoenen mensen gebruiken sms-en om niet voor gesprekken te hoeven betalen.

Mensen die vaak reizen (het lucratiefste deel van de potentiële markt) zetten de dataroamingfunctie van hun mobiele telefoon eerder uit dan mensen die weinig reizen. Volgens de Commissie komt dat doordat die eerste groep beter op de hoogte is van de werkelijke kosten van dataroaming in Europa.

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Neelie Kroes : " Ik sta ronduit versteld van deze cijfers. Eens te meer blijkt dat wij ons werk moeten voortzetten en een einde aan roamingkosten moeten maken. Consumenten beperken hun telefoongebruik zo veel mogelijk, tot op het extreme af, en daar worden de bedrijven ook niet beter van. Het gaat niet om een strijd tussen vakantiegangers en telecombedrijven. Miljoenen bedrijven maken extra kosten vanwege roaming, en ontwikkelaars van apps hebben minder inkomsten. Roaming hoort niet thuis op een eengemaakte markt — economisch gezien heeft het geen enkele zin. ”

De app-economie in Europa groeit en bloeit (IP/14/145), maar belemmeringen als roamingkosten zijn nadelig voor delen van deze nieuwe sector. Met name reisgids-, foto- en plattegrond-apps hebben hieronder te lijden.

Maar consumenten beperken hun gebruik van mobiele netwerken niet alleen in het buitenland. 70 % van de mensen die vanuit hun eigen land naar een ander EU-land bellen, beperken dergelijke gesprekken vanwege de kosten.

Gesprekken in de EU

Uit de in opdracht van de Europese Commissie uitgevoerde enquête blijkt dat 28 % van de mensen die binnen de EU op reis zijn de mobiele telefoon in andere landen uitzet. Slechts 8 % van de reizigers gebruikt zijn mobiele telefoon voor gesprekken in het buitenland op dezelfde manier als thuis. 3 op de 10 belt nooit tijdens buitenlandse reizen.

Liever sms'en dan bellen

De groep mensen die in het buitenland sms't, is groter dan de groep die in het buitenland belt; 2 op de 10 sms't in het buitenland op dezelfde manier als in het eigen land. Uit de enquête blijkt dat een kwart van de reizigers in een ander EU-land nooit sms't.

Geen mobiel internet in het buitenland

De cijfers voor mobiel internet in het buitenland zijn nog dramatischer. 47 % zou in een ander EU-land nooit e-mail of sociale media gebruiken. Slechts 1 op de 10 zou e-mail op dezelfde manier als thuis gebruiken; wat betreft sociale media is dat slechts 1 op de 20.

Bovendien zetten mensen die vaak reizen de dataroamingfunctie van hun mobiele telefoon eerder uit dan mensen die weinig reizen: 33 % tegenover 16 %. Volgens de enquête is dat verschil het gevolg van het feit dat die eerste groep beter op de hoogte is van de werkelijke kosten van dataroaming in Europa.

Dankzij de bestaande roamingvoorschriften en de daaruit voortvloeiende lagere prijzen, is het gebruik van dataroaming in de EU sinds 2008 met maar liefst 1 500 % gestegen. Ook in het eigen land wordt er steeds meer gebruikgemaakt van mobiele datadiensten, maar veel gebruikers beperken hun gebruik. Dit is een zorgwekkende tendens: zowel in de opkomende app-economie als bij mobiele exploitanten worden groeikansen niet benut.

Telecomdiensten in de EU — betaalbaar voor iedereen

De Commissie vraagt met haar regelgevingsvoorstel voor een connectief continent (MEMO/13/779) de wetgevers van de Europese Unie (het Europees Parlement en de Raad) om een eengemaakte markt voor telefoongesprekken en surfen op internet tot stand te brengen. Het doel is een combinatie van wettelijke verplichtingen en stimulerende maatregelen die mobiele exploitanten ertoe aanzetten hun bundels voor de thuismarkt zodanig aan te passen dat uiterlijk in 2016 voor klanten overal in de Unie dezelfde tarieven voor telefoons en smartphones gelden ("roam like at home"). Op grond van regelgeving die in 2012 is vastgesteld, krijgen klanten met ingang van juli 2014 het recht op reis een andere aanbieder te kiezen dan de aanbieder op hun thuismarkt, zodat zij in het land dat zij bezoeken gebruik kunnen maken van goedkopere roamingdiensten die worden aangeboden door een lokale aanbieder; zij hebben ook de mogelijkheid om in hun eigen land een andere roamingaanbieder te gebruiken zonder dat zij van SIM-kaart hoeven te wisselen.

Het doel is een echte Europese communicatieruimte te creëren door de verschillen tussen de kosten voor gesprekken in het eigen land, tijdens roaming en tussen EU-landen geleidelijk af te schaffen.

Recente prijsverlagingen

In 2008 heeft de EU maximumprijzen ingevoerd; tot die tijd was roaming een nog groter probleem. De consumenten hebben hiervan geprofiteerd:

de retailprijzen voor gesprekken en sms'en zijn met 80 % gedaald;

dataroaming is 91 % goedkoper geworden.

In Frankrijk worden roamingtoeslagen alom afgeschaft; veel klanten profiteren daar nu al van. Dit toont aan dat bedrijven telefoonbundels kunnen aanbieden met prijzen die overal in de EU gelden.

Resultaten van de enquête per lidstaat.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?