AA
Eén miljard euro voor de voedselcrisis in ontwikkelingslanden

Het Europees Parlement heeft een verslag aangenomen van Gay MITCHELL (EVP-ED, IE), dat stelt dat het Commissievoorstel voor het aanwenden van een fonds van € 1 miljard om de gevolgen van de voedselcrisis in ontwikkelingslanden op te vangen zeer belangrijk is en precies op tijd komt. Het verslag legt het totale bedrag voor de implementatie van de verordening voor de periode 2008-2010 vast op € 1 miljard.

Europarlementsleden hebben een compromis tussen het Parlement, de Raad en de Commissie aangenomen over een verordening die een 'snelleresponsfaciliteit' van € 1 miljard opricht.

De Europese Unie zal maatregelen financieren die een snel en rechtstreeks antwoord bieden op de schommelende voedselprijzen in ontwikkelingslanden, hoofdzakelijk gericht op de periode die zich uitstrekt tussen noodhulp en ontwikkelingssamenwerking op middellange en lange termijn.

De maatregelen moeten de toegang verbeteren tot landbouwinputs en —diensten, met inbegrip van meststoffen en zaaizaad, en vangnetten creëren om de productiecapaciteit van de landbouw te handhaven of te verbeteren en te voorzien in de elementaire voedselbehoeften van de kwetsbaarste bevolkingsgroepen.

Om ervoor te zorgen dat de hulp doeltreffend is, worden de middelen geconcentreerd op 35 prioritaire ontwikkelingslanden. Die worden geselecteerd op basis van hun afhankelijkheid van voedseltoevoer, het niveau van de inflatie van hun voedselprijzen in vergelijking met de algemene inflatie in dat land, de landbouwproductiecapaciteit en de politieke instabiliteit die door de crisis is veroorzaakt.

In december 2009 moet de Commissie het Parlement en de Raad een tussentijds verslag over de ondernomen maatregelen voorleggen.

Procedure: Medebeslissing, eerste lezing / Debat: 3 december 2008 / Stemming: 4 december 2008 / Verslag aangenomen met wijzigingen (561-24-34)

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?