AA
De Commissie vordert 346,5 miljoen euro aan GLB-steun terug van de lidstaten

De Europese Commissie heeft vandaag een conformiteitsbesluit (in het kader van de goedkeuring van de rekeningen) vastgesteld waarbij in totaal 346,5 miljoen euro aan EU-steun voor de landbouw die door de lidstaten onrechtmatig is uitgekeerd, wordt teruggevorderd. Dat geld vloeit terug naar de EU-begroting, omdat de EU-voorschriften inzake landbouwuitgaven niet zijn nageleefd of omdat de controleprocedures ontoereikend waren. De steun in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) wordt grotendeels uitgekeerd door de lidstaten, die in dat verband ook de nodige controles moeten verrichten. De Commissie heeft tot taak erop toe te zien dat de lidstaten de daartoe beschikbaar gestelde geldmiddelen correct gebruiken.

Dacian Cioloș , de commissaris voor Landbouw en plattelandsontwikkeling, heeft naar aanleiding van het besluit het volgende verklaard: “ Deze procedure is een zeer belangrijk instrument om te garanderen dat de lidstaten over voldoende controlemiddelen beschikken om ervoor te zorgen dat het belastinggeld op de juiste manier wordt uitgegeven.”

Belangrijkste financiële correcties

In het kader van dit besluit worden middelen teruggevorderd van België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Polen, Portugal, Slowakije, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Hier volgt een overzicht van de grootste individuele correcties:

Spanje moet 47,5 miljoen euro terugbetalen voor niet-subsidiabele uitgaven en voor tekortkomingen in het controlesysteem in de sector groenten en fruit;

Polen moet 92 miljoen euro terugbetalen voor enkele tekortkomingen inzake areaalsteun voor de jaren 2006-2007;

Griekenland moet 105,5 miljoen euro terugbetalen voor tekortkomingen inzake het controlesysteem voor katoen en 18,5 miljoen euro voor plattelandsontwikkelingsmaatregelen en voor ernstige en aanhoudende tekortkomingen van het GBCS-systeem;

het Verenigd Koninkrijk moet 14,2 miljoen euro terugbetalen voor niet-naleving van de vastgestelde termijnen voor rechtstreekse betalingen;

Nederland moet 10,4 miljoen euro terugbetalen (over de begrotingsjaren 2003-2005) wegens een ontoereikend aantal substitutiecontroles in de kalenderjaren 2003 en 2004 in de sector uitvoerrestituties.

Nadere bijzonderheden over de regeling voor de goedkeuring van de jaarrekeningen zijn te vinden in MEMO/06/178 en het factsheet "Managing the agriculture budget wisely", dat te vinden is op het volgende internetadres:

http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?