AA
Consumentenbescherming: EU wil nieuwe veiligheidsnormen voor kinderverzorgingsproducten

Het ziet ernaar uit dat de lidstaten van de EU maandag het groene licht zullen geven voor twee nieuwe kinderveiligheidsnormen, voor kinderveilige balkondeur- en raamsluitingen en voor badartikelen voor kinderen. Voor deze producten zijn er momenteel nog geen EU-normen. Het initiatief maakt deel uit van een grotere campagne om de veiligheidsnormen voor verschillende kinderverzorgingsproducten in de hele EU aan te passen. Door de nieuwe normen zullen balkondeur- en raamsluitingen volledig kinderveilig worden en zal het algemene veiligheidsniveau toenemen. De nieuwe norm voor badartikelen, waaronder bijvoorbeeld badstoeltjes voor zeer jonge baby’s vallen, zal leiden tot stabielere producten, betere veiligheidsvoorschriften en nieuwe verplichte duidelijke waarschuwingen voor verzorgers. De lidstaten zullen maandag 15 juni in het Comité inzake algemene productveiligheid over de opstelling van de nieuwe normen stemmen.

EU-commissaris Meglena Kuneva voor consumentenbescherming zei hierover: “Ouders en verzorgers moeten zelf beslissen hoe zij de veiligheid van hun kinderen waarborgen. Het is echter onze taak om ervoor te zorgen dat ouders die voor het gebruik van deze producten kiezen, erop kunnen rekenen dat zij veilig zijn. De gebruiksaanwijzing moet zeer duidelijk zijn, het product moet echt veilig zijn als dat erop staat en het moet alle nodige veiligheidstests kunnen doorstaan. Omdat deze producten worden gebruikt voor onze kwetsbaarste consumenten, moet de veiligheid echt voorop staan.”

Aanpassingsproces

De Europese Commissie werkt met de lidstaten aan de aanpassing van de veiligheidsnormen voor uiteenlopende kinderverzorgingsproducten waarvoor nog geen EU-norm bestaat of waarvoor nog niet alle risico’s door de bestaande norm worden gedekt. In de loop van het komende jaar zullen nog meer voorstellen voor nieuwe normen voor kinderverzorgingsproducten worden gedaan, waarbij het bijvoorbeeld gaat om kinderstoelen, zitverhogers en ledikantmatrasjes.

Kinderveilige balkondeur- en raamsluitingen

Deze veiligheidsvoorzieningen zijn bedoeld om ongevallen te voorkomen door 1) ramen of balkondeuren te blokkeren zodat ze maar een klein stukje opengaan en 2) sluitingen kinderveilig te maken, zodat zij niet door kinderen onder de vier jaar kunnen worden geopend.

Huidige situatie : Van de kinderen onder de vijf jaar die overlijden of hersen- of skeletschade oplopen, heeft een belangrijk deel een ongeluk gehad waarbij het van grote hoogte is gevallen, bijvoorbeeld uit een raam of van een balkon 1 . Tussen mei en september 2005 werden in de Franse regio Île-de-France 67 dergelijke gevallen geregistreerd. In Denemarken en Zweden zijn dit er 20 tot 60 per jaar.

Uit gegevens over de jaren 1996-2003 blijkt dat er in Griekenland jaarlijks 79 ongevallen gebeuren, in Nederland 130 en in het Verenigd Koninkrijk 25 2 . In de Verenigde Staten komen ieder jaar 15 tot 20 kinderen onder de tien jaar om het leven en worden er meer dan 4 000 op de eerste hulp van ziekenhuizen behandeld als gevolg van een val uit het raam 3 .

Tussen 2005 en 2007 hebben Oostenrijk, Denemarken en Noorwegen in een gezamenlijk project de veiligheid van balkondeur- en raamsluitingen onderzocht. Uit de resultaten blijkt dat verschillende als kinderveilig aangemerkte modellen wel degelijk door een kind konden worden geopend, terwijl andere modellen kapotgingen, afbraken of de verouderingsproef niet doorstonden. Geen van de geteste modellen bevatte alle vereiste basisinstructies.

Voorstel : De EU-norm zal nieuwe testvoorschriften invoeren voor de kinderveiligheid, de structurele integriteit gedurende de verwachte levensduur, de verouderingsbestendigheid en de weerbestendigheid van producten. Ook zal het verplicht worden de gebruikers duidelijke instructies en informatie te geven.

Badartikelen voor baby’s

Huidige situatie : Er zijn momenteel geen EU-normen voor badartikelen voor baby’s, zoals badstoeltjes, badhulpmiddelen of badjes. Enkele landen, zoals Frankrijk, hebben wel nationale voorschriften. In de VS is er een norm voor badstoeltjes en is men onlangs begonnen met de ontwikkeling van een norm voor badjes en badstandaarden.

Er zijn wereldwijd zeer veel gegevens beschikbaar over ongevallen en verwondingen van zeer jonge kinderen in verband met kinderverzorgingsproducten. Zo werden in 2007 in de VS naar schatting 62 000 kinderen beneden de vijf jaar op de eerste hulp behandeld voor verwondingen die te maken hadden met kinderverzorgingsproducten. Naar aanleiding van deze verontrustende cijfers heeft de Commissie in 2007 en 2008 in overleg met de lidstaten een onderzoek uitgevoerd, waarbij bleek dat er voor bepaalde kinderverzorgingsproducten die zeer ernstige risico’s voor baby’s en peuters inhouden, in het geheel nog geen veiligheidsnormen zijn of alleen normen die niet alle risico’s dekken.

Het betreft onder meer:

Badstoeltjes voor baby’s: producten die het kind tijdens het baden in zittende positie helpen houden. Badhulpmiddelen : vaak gebruikt om zeer jonge of pasgeboren baby’s tijdens het baden in liggende positie te helpen houden. Badjes en badstandaarden voor jonge kinderen tot 12 maanden. Deze artikelen zijn bijzonder populair geworden en worden zeer veel gebruikt door consumenten.

De ongelukken ontstaan vooral doordat volwassenen ervan uitgaan dat deze producten veiligheidsvoorzieningen zijn, waardoor zij een vals gevoel van veiligheid krijgen en kinderen eerder zonder toezicht in het badje achterlaten. In het onderzoek van de Commissie werden ook vraagtekens gezet bij de stabiliteitsvoorschriften. Ook in aanwezigheid van een verzorger hebben zich ongelukken voorgedaan: er zijn producten kapotgegaan, van het oppervlak losgeraakt of per ongeluk door het kind losgemaakt. Het toezicht door de verzorger blijft cruciaal, aangezien baby’s zeer snel kunnen verdrinken.

Uit cijfers van de US Consumer Product Safety Commission uit februari 2009 4 blijkt dat tussen 2003 en 2005 in de VS 90 jonge kinderen overleden terwijl zij babybadjes of badringen gebruikten. In de periode 1989-2003 verdronken in het Verenigd Koninkrijk 78 kinderen in bad 5 en in de VS werden 123 gevallen van verdrinking en 182 gevallen van bijna-verdrinking geregistreerd tussen januari 1983 en april 2005 6 . De gemiddelde leeftijd van de slachtoffers ligt tussen de 5 en 10 maanden.

Voorstel : De nieuwe norm zal betere voorschriften voor stabiliteit en weerstand bevatten om het risico te verkleinen dat producten omvallen wanneer het kind in een bepaalde richting leunt, probeert op te staan of tegen het product duwt. Bovendien zullen op de verpakking, op het product en in de winkel duidelijkere en beter zichtbare waarschuwingen en aanwijzingen voor consumenten moeten worden aangebracht.

Hoe gaat het verder?

Het voorstel van de Commissie gaat nu naar het Europees Parlement, dat één maand de tijd heeft om het te behandelen, waarna de Commissie een formeel besluit neemt. Dan wordt een mandaat gegeven aan het CEN (Europees Comité voor Normalisatie) om nieuwe productnormen te ontwikkelen, een proces dat meer dan twee jaar in beslag kan nemen.

De stemming zal op 15 juni tussen de middag gehouden worden in het Albert Borschettecentrum in de Froissartstraat.

Link voor het onderzoek :

http://ec.europa.eu/consumers/safety/projects/ongoing-projects_en.htm#project_results .

1 :

Wereldgezondheidsorganisatie, European Report on Child Injury Prevention, 2008.

2 :

Commission de la Sécurité des Consommateurs (Frankrijk), Avis relatif à la sécurité des fenêtres et balcons (10/05).

3 :

US Consumer Product Safety Commission, Consumer Product Safety Review, volume 5 (2000).

4 :

http://www.cpsc.gov/library/nursery07.pdf

5 :

Royal Society for the Prevention of Accidents, Verenigd Koninkrijk.

6 :

US Consumer Product Safety Commission, Bath Seats, september 2006.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?