AA
Consumenten: luchtvaartmaatschappijen halen bezem door boekingswebsites

Uit vandaag gepubliceerde nieuwe EU-gegevens blijkt dat boekingssites in heel Europa geleidelijk veranderingen aan het doorvoeren zijn om aan de regels op het gebied van consumentenbescherming te voldoen. De bevindingen worden beschreven in het eindverslag over een 18 maanden durende EU-actie tegen misleidende reclame en oneerlijke praktijken. Als gevolg van een EU-onderzoek naar de handhaving van de regelgeving, waarmee in september 2007 is begonnen in samenwerking met de nationale autoriteiten van 15 EU-landen en Noorwegen, zijn 115 van de 137 onderzochte websites van luchtvaartmaatschappijen aangepast. Na een extra doorlichting van 67 grote luchtvaartmaatschappijen in maart 2009, waarbij gebruik is gemaakt van onafhankelijke "mystery shopping", hebben 52 maatschappijen hetzij de test doorstaan en toegezegd dezelfde normen te blijven hanteren, hetzij direct op de raadpleging van de Commissie gereageerd met de belofte de resterende problemen op te lossen (zie lijst hieronder). Bij de doorlichting zijn websites gecontroleerd aan de hand van een uitgebreide checklist van 14 punten, die in overleg met de luchtvaartsector was opgesteld. De Commissie werkt momenteel aan een overeenkomst met de gehele sector om alle luchtvaartmaatschappijen in de EU een gelijk speelveld te bieden en ervoor te zorgen dat de websites aan hoge normen voldoen.

EU-commissaris voor consumentenbescherming Meglena Kuneva zei er het volgende over: "Dit Europese onderzoek verandert het aanzien van websites van luchtvaartmaatschappijen in heel Europa. Er is nog geen reden om te juichen, want er is nog meer te doen. Maar dit eerste pan-Europese onderzoek naar de naleving van de wetgeving laat zien dat een dergelijk onderzoek doeltreffend is en resultaat oplevert. De volgende stap is een sectorovereenkomst en we zullen de ontwikkelingen in de sector nauwlettend blijven volgen".

Vicevoorzitter Antonio Tajani , verantwoordelijk voor vervoer, liet weten: "Volledige doorzichtigheid van de prijzen is een verplichting die voortvloeit uit de luchtdienstenverordening. Luchtvaartmaatschappijen zijn verplicht hoge normen voor de hele sector te hanteren; het is onze taak ervoor te zorgen dat alle marktdeelnemers dezelfde regels naleven. Dit is in de eerste plaats in het belang van de consument die de prijzen van verschillende luchtvaartmaatschappijen met elkaar wil vergelijken en een echte keuze wil maken.

1. Resultaten van de bezemactie van vliegticketverkoop van 2007

De controles zijn nu voor 85% afgerond. Van 137 onderzochte websites van ongeveer 80 bedrijven zijn er inmiddels 115 aangepast (zie overzichtstabel van de controlegegevens per eind maart 2009 in bijgaand MEMO/09/238).

2. Doorlichting van vliegmaatschappijen

De doorlichting is bedoeld om de algemene situatie op het gebied van de onlineverkoop van vliegtickets grondig te controleren, waarbij er ook rekening mee wordt gehouden dat sinds de eerste bezemacties in september 2007 twee nieuwe EU-wetteksten in werking zijn getreden om de consumentenbescherming te verbeteren (de richtlijn oneerlijke handelspraktijken en de luchtdienstenverordening). Aan de hand van een checklist van 14 punten die in overleg met de luchtvaartsector was opgesteld (zie MEMO/09/238), is bij de gezondheidscontrole gekeken naar de zeven grootste websites van vliegmaatschappijen in alle 27 lidstaten — het ging daarbij in totaal om 67 luchtvaartmaatschappijen en rond de 339 miljoen passagiers. De resultaten van de raadpleging die de Commissie op basis van de bevindingen van de studie heeft uitgevoerd, waaronder de toezeggingen van de luchtvaartmaatschappijen, zijn in onderstaande tabel samengevat (zie bijlage 1).

Wat gebeurt er nu?

De resultaten van de gezondheidscontrole zijn doorgegeven aan de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de handhaving en waar nodig krijgen deze follow-up.

De Commissie werkt samen met de luchtvaartsector aan een sectorovereenkomst om de normen te handhaven, onder andere door middel van onafhankelijk toezicht door derden.

De Commissie komt in juni 2009 met een mededeling over handhaving ter ondersteuning van het werk van de nationale controle-instanties (CPC-netwerk). dat dan twee jaar operationeel zal zijn.

Achtergrond:

Website over de bezemactie

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweep/index_en.htm

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?