AA
38% van de Europeanen beschouwt armoedebestrijding als een cruciale doelstelling binnen de betrekkingen tussen de EU en Afrika, aldus de Eurobarometer

Uit een speciale Eurobarometer over de betrekkingen EU-Afrika, die is gepubliceerd in de aanloop naar de top EU-Afrika in Libië op 29 en 30 november blijkt dat de Europese burger het in grote trekken eens is met de accenten van de samenwerking tussen beide partners. De belangrijkste problemen op samenwerkingsgebied zijn volgens de Europeanen armoedebestrijding (38%), vrede en veiligheid (34%) en mensenrechten (33%). Deze verdeling stemt overeen met het hoofddoel van het EU-ontwikkelingsbeleid, namelijk armoedebestrijding, als vastgesteld in het Verdrag van Lissabon en nader uitgewerkt in het recente groenboek van de Commissie "Het EU-ontwikkelingsbeleid ter ondersteuning van groei voor iedereen en duurzame ontwikkeling".

Europees commissaris voor Ontwikkeling, Andris Piebalgs , verklaarde: " Het bereiken van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling en het uitbannen van de armoede bekleden nog steeds een centrale plaats in het partnerschap tussen Europa en Afrika. Het is een bemoedigend signaal dat ook de burgers in Europa dit als een prioriteit beschouwen. Eerder deze maand heeft de Europese Commissie voorstellen ingediend om onze betrekkingen te consolideren door ze een dynamischer impuls te verlenen en ons te concentreren op duurzame groei voor iedereen op lange termijn. De top in Tripoli zal een uitgelezen mogelijkheid bieden tot overleg over middelen om onze samenwerking hiertoe te verbeteren."

Deze Eurobarometer over de EU en Afrika op weg naar een nauwer partnerschap buigt zich over het beeld dat Europeanen van de betrekkingen tussen beide continenten hebben. Van de Europeanen denkt 34% dat het belang van Afrika als partner van Europa in de komende tien jaar zal toenemen, terwijl 42% gelooft dat die verhouding ongewijzigd zal blijven. De resultaten lopen sterk uiteen tussen de verschillende EU-lidstaten. In Zweden, Oostenrijk, Luxemburg, Duitsland, Slovenië en Portugal waren de meeste respondenten van mening dat het belang van Afrika als partner zou toenemen. Gebrek aan informatie blijft een probleem in heel Europa: bijna 15% van het publiek heeft geen duidelijk beeld van de betrekkingen tussen de EU en Afrika. Sinds de top EU-Afrika in 2007 is het accent van de betrekkingen verschoven van een eenvoudige donor-begunstigde-relatie naar een echt partnerschap waarbinnen de problemen samen worden aangepakt, rekening houdend met de belangen van beide partijen.

Er bestaan verschillende tendensen in EU15 en EU12. In de tweede groep werden in het algemeen armoede en honger op de eerste plaats genoemd, terwijl de eerste groep groter belang hechtte aan democratie en goed bestuur binnen de samenwerking EU-Afrika.

Bovendien beschouwen Europeanen migratie niet als een echt belangrijk vraagstuk, ondanks de vrij uitgebreide aandacht van de media voor illegale migratie, vooral in Zuid-Europa. Hoewel de respondenten in Spanje (11%) en Malta (18%) duidelijk veel meer belang aan deze kwestie hechten dan de gemiddelde Europeaan (6%), wordt migratie in het algemeen nog steeds als minder belangrijk dan armoede en mensenrechten beschouwd.

Het positieve beeld dat Europeanen van Afrika hebben, houdt grotendeels verband met het natuurschoon (28%) en de fauna (24%). Van de Europeanen associeert 41% Afrika met andere positieve aspecten zoals kunst, levendige markten, technologische innovatie en succesvolle sportfiguren. Naast deze traditionele beelden van Afrika werd door 1 op 10 Europeanen technologie en een positief economisch beeld van het continent genoemd, wat wijst op de vorderingen die zijn gemaakt in cruciale sectoren van het partnerschap EU-Afrika.

In haar mededeling over de consolidatie van de betrekkingen Afrika-EU (publicatie 10 november) moedigt de Europese Commissie deze groeiende alternatieven voor de traditionele perceptie op politiek niveau aan: zij richt zich op een samenwerking EU-Afrika die voorrang geeft aan een gunstig klimaat voor investeringen, handel en werkgelegenheid. Deze kwesties zullen verder worden behandeld op de derde top EU-Afrika in Tripoli, met als overkoepelend thema "Investeringen, economische groei en werkgelegenheid". De top moet de samenwerking tussen beide continenten optrekken tot een hoger en ambitieuzer niveau en groei en werkgelegenheid in beide continenten stimuleren ten gunste van de mensen in Europa en Afrika.

Achtergrond

In 2007 hebben 80 staatshoofden en regeringsleiders uit Europa en Afrika het gezamenlijke strategische partnerschap EU-Afrika gelanceerd om samen gemeenschappelijke belangen en strategische doelstellingen na te streven die verdergaan dan het traditionele ontwikkelingsbeleid. Het partnerschap EU-Afrika is het enige strategische partnerschap tussen continenten dat de EU heeft gesloten. Voor de operationele follow-up zijn acht thematische partnerschappen gecreëerd: vrede en veiligheid, democratisch bestuur en mensenrechten, handel, regionale integratie en infrastructuur, millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling, energie, klimaatverandering, migratie, mobiliteit en werkgelegenheid, wetenschap, informatiemaatschappij en ruimte.

Zie voor nadere informatie:

De volledige tekst van de speciale Eurobarometer

Voor achtergrondgegevens over de speciale Eurobarometer, zie MEMO/10/609

IP/10/1495 en MEMO/10/566 over de mededeling betreffende de consolidatie van de betrekkingen EU-Afrika.

IP/10/1494 en MEMO/10/565 over het groenboek "EU-ontwikkelingsbeleid ter ondersteuning van groei voor iedereen en duurzame ontwikkeling – de impact van het EU-ontwikkelingsbeleid versterken".

Website van Andris Piebalgs, commissaris voor Ontwikkeling

Website van DG Ontwikkeling

Website van EuropeAid (AidCo)

Website van het partnerschap Afrika-EU

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?