content

AA
(11/10/06) Frans parlement moet wetsvoorstel Armeense genocide verwerpen

Het Franse parlement stemt donderdag over het wetsvoorstel dat het strafbaar stelt de Armeense genocide te ontkennen. GroenLinks-europarlementariër Joost Lagendijk (voorzitter Turkije-delegatie) heeft samen met Mustafa Ayranci (voorzitter van de Turkse vakbond HTIB) en Zeki Arslan (voorzitter van de Samenwerkende Turkse Organisaties) een brief geschreven waarin hij het Franse parlement oproept om niet in te stemmen met de wet.

Volgens Lagendijk is de voorgestelde wet een grote bedreiging voor de vrijheid van meningsuiting: "Europa heeft zich de afgelopen jaren enorm ingespannen om Turkije zover te krijgen om vrijheid van meningsuiting in het land te bevorderen. Met de voorgestelde wet geeft Frankrijk een verkeerd signaal af".

Iemand die voortaan een afwijkende mening heeft dan de officiële Franse staatsopvatting over deze kritische gebeurtenis loopt het gevaar daarvoor veroordeeld te worden.

"In Turkije gebeurt op basis van artikel 301 van de strafwet precies hetzelfde met mensen die de officiële Turkse visie op de genocide betwisten. Wij zetten ons al jaren in om de vrijheid van meningsuiting in Turkije te bevorderen. Het is voor ons onacceptabel als tegelijkertijd dezelfde vrijheid in Frankrijk wordt beknot. Het Franse wetsvoorstel maakt het ons buitengewoon lastig om het gevecht voor de democratisering van het debat in Turkije voort te zetten", aldus Lagendijk.

Afgelopen 26 september werd een resolutie van het Europees Parlement door een meerderheid goedgekeurd waarin een passage is opgenomen dat erkenning van de Armeense genocide geen voorwaarde voor Turkije is voor toetreding tot de EU.

--- --- --- --- --- --- ---

Open brief aan de Franse parlementariërs naar aanleiding van het wetsvoorstel betreffende de erkenning van de Armeense genocide in 1915

Geachte Parlementariërs,

Aan de vooravond van de stemming over de wet die twijfel aan het bestaan van de Armeense genocide strafbaar stelt vragen wij u om een moment stil te staan bij de gevolgen. Wij maken ons met name zorgen over het effect dat de wet zal hebben op het debat over de vrijheid van meningsuiting dat momenteel in Turkije speelt. Wilt u het openen van een debat over de Armeense genocide mogelijk maken in Turkije? Of, integendeel, beoogt u dat Turkije terugvalt op "de officiële geschiedenis" en een uitstel van elk debat over deze kwestie tot God weet wanneer? Laten we duidelijk zijn: als u wilt dat er in Turkije een debat op gang komt over de eigen geschiedenis, vergeet dan dit wetsvoorstel!

Sinds jaar en dag zetten wij ons in voor hervormingen in Turkije, en in het bijzonder voor de vrijheid van meningsuiting. Telkens als een schrijver, een journalist of een wetenschapper voor de rechter werd gesleept om het uiten van haar of zijn mening, zijn wij in actie gekomen. Samen met onze vrienden in Turkije. Ongeacht de geuite mening, en ongeacht onze eigen mening over de zaak in kwestie.

Wij denken daarmee tot de onmiskenbare vooruitgang in de vrijheid van meningsuiting in Turkije te hebben bijgedragen. Onder andere inzake de genocide. Het wetsvoorstel van de Franse Socialistische Partij zou een streep door deze inspanningen kunnen zetten. Vandaar onze oproep: door deze wet aan te nemen berooft u ons van onze argumenten in het gevecht tegen de artikelen van de Turkse strafwet die de vrijheid van meningsuiting in de weg staan!

Want het is juist door het bestaan te weerleggen van een "officiële" geschiedenis dat wij artikel 301 bekritiseren, het beruchte artikel dat "de beledigingen aan de Turkse identiteit" strafbaar stelt. En het is precies de reden waarom degenen die in Turkije zijn vervolgd en zelfs veroordeeld omdat ze over genocide hebben durven spreken zich vandaag tegen het wetsvoorstel in Frankrijk keren: omdat het net als artikel 301 de vrijheid van meningsuiting belemmert!

Door met geweld het debat te sluiten over een vraag waarover beslist verschillen van mening bestaan - zie het aantal artikelen gewijd aan de kwestie deze week alleen al - zou u het ons buitengewoon lastig maken om ons gevecht voor de democratisering van het debat in Turkije voort te zetten. Het zou een politieke miscalculatie zijn, waarvan de Turkse democraten de rekening betalen.

Joost Lagendijk (GroenLinks) is Voorzitter van de Turkije-delegatie in het Europees Parlement

Zeki Arslan is voorzitter van het Samenwerkende Turkse Organisaties (STO)

Mustafa Ayranci is voorzitter van de Turkse Arbeidersvereniging in Nederland HTIB

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?