content

AA
(06/11/07) Turkije moet hervormingen weer op gang brengen

Vandaag komt het jaarlijkse voortgangsrapport uit over de toetredingsonderhandelingen die de EU met Turkije voert. "Hopelijk is het rapport het startsein voor de Turkse regering om de draad van de hervormingen weer op te pakken," zegt GroenLinks-europarlementariër Joost Lagendijk, voorzitter van de Turkije-delegatie van het Europees Parlement.

In het rapport doet de Europese Commissie twee belangrijke constateringen. Ten eerste is het afgelopen jaar weinig tot geen vooruitgang geboekt op cruciale punten zoals de vrijheid van meningsuiting. Op het gebied van civiele controle over het leger is de ontwikkeling zelfs negatief geweest: het leger heeft zich in de crisis van de afgelopen maanden actief met de politiek bemoeid.

Ten tweede constateert de Europese Commissie dat het Turkse lidmaatschap van groot strategisch belang is voor de EU. Zo vormt Turkije een unieke verbinding tussen het Westen en de moslimwereld. De EU en haar lidstaten moeten daarom de beloftes die zij in het verleden hebben gedaan gestand doen en het onderhandelingsproces niet bemoeilijken.

"Het commissierapport reflecteert het brede gevoel in Europa dat er nu een herstart moet komen van de hervormingen. Iedereen wacht op concrete voorstellen van de regering. "Er zijn geen excuses meer om verder uitstel te rechtvaardigen", meent Lagendijk. "De Turkse regering mag zich niet laten gijzelen door de PKK en de reeks van terroristische aanslagen van de afgelopen tijd. Broodnodige hervormingen mogen niet op de lange baan worden geschoven."

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?