content

AA
(04/09/06) Turkije-rapport Eurlings verbeterd door GroenLinks voorstellen

Vanavond stemde de Commissie Buitenlandse Zaken van het Europees Parlement over het Turkije-rapport van CDA-er Eurlings. Ondanks dat het rapport op een aantal punten ten onrechte is aangescherpt, zijn er toch een aantal verbeteringen. Verschillende voorstellen van GroenLinks-europarlementariër Joost Lagendijk (voorzitter Turkije-delegatie) zijn aangenomen die het rapport meer in balans brengen.

Lagendijk: "Eurlings is terecht kritisch, maar de toon van het rapport was erg beschuldigend en niet gebalanceerd genoeg. Een kritische houding vanuit Europa blijft nodig, maar dat kan het beste door intensieve samenwerking". Dankzij GroenLinks is nu de negatieve openingsparagraaf veranderd in het verwelkomen van het begin van de onderhandelingen tussen Turkije en de EU.

Samen met de Groenen/EVA-fractie diende Lagendijk nog een aantal verbeteringsvoorstellen in. Zo wordt er een paragraaf toegevoegd waarin Turkije wordt opgeroepen naar nieuwe maatschappelijke oplossing te zoeken voor het dragen van hoofddoekjes op de Turkse universiteiten.

Lagendijk: “Volgens de opiniepeilingen is meer dan de helft van de Turken voor het opheffen van het verbod van dragen van hoofddoekjes. De politieke moed om dit taboe-onderwerp aan te pakken ontbreekt in Turkije. Ik vind dat het Europees Parlement deze discussie moet aanzwengelen”.

Ook wordt Turkije gevraagd om voor dienstweigeraars de mogelijkheid van vervangende dienstplicht in te voeren.

“Ondanks uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens die dit veroordeelt, belanden in Turkije nog steeds mensen in de gevangenis omdat ze weigeren hun militaire dienstplicht te vervullen", aldus Lagendijk.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?