• slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
Standpunt
De #MonsantoPapers bewijzen wat we helaas al 55 jaar weten

Bart Staes over de onthulling dat Amerikaans agrochemiebedrijf Monsanto jarenlang wetenschappelijke studies doelbewust in haar voordeel heeft beïnvloed: 'Telkens het gebruik van glyfosaat in vraag wordt gesteld, wordt er gedreigd en gechanteerd.'​

De artikels over de #MonsantoPapers door Knack en De Standaard zijn van zeer groot publiek belang omdat het de enige manier is, naast de juridische weg, om voldoende politieke druk te creëren - voldoende druk om weerstand te bieden aan de groeiende almacht van agrochemische bedrijven op de Europese besluitvorming.

Want over enkele dagen, als de aandeelhouders van het Duitse agrochemie bedrijf Bayer de overname van Monsanto voor 66 miljard euro goedkeuren, zal die macht alleen nog maar toenemen. 

Lees meer...

Recente berichten

2017-04-24 - Parlementaire vraag - Uitvoer van vuile diesel vanuit de EU naar West-Afrikaanse landen - parlementaire vraag - P1055/2017
De EU-verordening betreffende de overbrenging van afvalstoffen verbiedt de uitvoer van gevaarlijke afvalstoffen naar ontwikkelingslanden.
Lees meer...

2017-04-24 - Parlementaire vraag - IAO-normen bij EIB-interventies

Lees meer...

2017-04-24 - Parlementaire vraag - Hormoonverstorende chemische stoffen

Lees meer...

2017-04-13 - Persbericht - Groen roept België en Europa op tot duidelijke houding tav homovervolging Tsjetsjenië
Discriminatie of vervolging op grond van seksuele geaardheid is nooit of te nimmer aanvaardbaar.
Lees meer...

2017-04-07 - Fractiebericht - Privatisering van water moet stoppen
Nestlé is weinig transparant en betaalt weinig belastingen. We stuurden hen een brief.
Lees meer...

2017-04-06 - Dossier - Niet alleen het Braziliaans vlees is rot, het hele systeem deugt niet.
We stuurden Commissaris Andriukaitis een brief met enkele pertinente vragen over het Braziliaanse vleesschandaal
Lees meer...

@twitter
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Sympathisant, ijveraar, pertinente vraag of melding...?