• slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
Standpunt
Meer voedsel nodig? Vervang pesticiden gewoon door meer biodiversiteit!

Al jaren horen we over verlies aan biodiversiteit. Maar wist je dat de Europese Unie daar ook iets kan tegen doen?

Onlangs stelde de Europese Commissie voor om het gebruik van pesticiden in ecologische focusgebieden (EFG) te verbieden. Deze gebieden werden tijdens de laatste hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) ingevoerd en zijn bedoeld om op een minimaal gedeelte van de grond van conventionele landbouwbedrijven (5% van hun akkerland) meer biodiversiteit te creëren en zo belangrijke ecosysteemdiensten te leveren aan de boeren. Er werden toen al onder druk van lobbyisten van de Boerenbond en hun Europese zusterorganisaties talloze uitzonderingen en achterpoortjes goedgekeurd, waardoor de ecologische focusgebieden (EFG) al vanaf het begin gedoemd leken om te mislukken. Daarom dus dat de Europese Commissie dit nu wil ‘repareren’ en vandaag een stemming hield in het Europees Parlement.

Helaas wilde ook nu een groep conservatieve parlementsleden hier niet van weten. Zij haalden het gelukkig net niet.

Lees meer...

Recente berichten

2017-06-21 - Persbericht - Minister Van Overtveldt & co moeten Europees voorstel tegen agressieve belastingfraude overnemen
Dit voorstel betekent een nieuwe stap in het eerlijker maken van de fiscaliteit in de EU.
Lees meer...

2017-06-19 - Fractiebericht - "Herbekijk de Dublin-hervorming en zorg voor legale migratie"
Groenen en sociaaldemocraten roepen de Raad op om werk te maken van legale manieren om te vluchten of te migreren.
Lees meer...

2017-06-18 - Persbericht - Weyts handelt als eurosceptische agitator, niet als beleidsvoerder.
Ben Weyts doet ondoordacht en op een zeer populistische manier aan EU-bashing.
Lees meer...

2017-06-13 - Fractiebericht - Eenvoudige labels voor energie-efficiëntie
Energielabels worden in de toekomst eenvoudiger, al is het voor sommige toestellen nog wachten tot 2032.
Lees meer...

2017-06-13 - Persbericht - Voor besluit glyfosaat moet EU invloed ‘Monsanto Papers’ onderzoeken
Alvorens een definitief besluit te nemen over glyfosaat, willen we weten wat de invloed is van de Monsanto Papers op de gevoerde onderzoeken en de risico-beoordeling.
Lees meer...

2017-06-12 - Persbericht - Nieuwe biolandbouw-verordening uit het slop?
We zullen de finale teksten tot in detail analyseren en op dat moment uitmaken of ze de sector vooruit helpen of niet.
Lees meer...

@twitter
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Sympathisant, ijveraar, pertinente vraag of melding...?