• slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
Standpunt
Een veldslag verloren...

Als parlementsleden een Europees Verdrag of een handelsakkoord met een enorme maatschappelijke impact moeten stemmen en ratificeren, is het logisch en onvermijdelijk dat daar een grondig kritisch onderzoek en een democratisch debat aan vooraf gaat.

Met CETA, het handelsakkoord dat de EU wil afsluiten met Canada, ligt dat blijkbaar anders. Veel leden van het Europees Parlement verzaken aan hun opdracht tot grondige analyse. In het Europees Parlement nam slechts een vierde van de parlementaire vak-commissies, waar je de specialisten beleidsterrein per beleidsterrein vindt, de moeite CETA op hun beleidsterrein uit te pluizen en te toetsen op voor- en nadelen. Het zijn de commissies Buitenlandse Zaken, Werkgelegenheid en Sociale Zaken, Milieu, Volksgezondheid en Voedselveiligheid evenals - vanzelfsprekend - de commissie Internationale Handel. Blijkbaar telt niet de stem van de expertise, wel die van de top van ongenuanceerde voorstanders.

Lees meer...

Recente berichten

2017-01-12 - Persbericht - Milieucommissie wil CETA goedkeuren
We hebben een veldslag verloren
Lees meer...

2017-01-11 - Persbericht - Transparantie rond glyfosaat blijft problematisch
Naast het ontbreken van wetenschappelijke informatie, willen de groenen ook de namen kennen van de experten die de studies in de verschillende landen hebben uitgevoerd.
Lees meer...

2017-01-09 - Parlementaire vraag - Monitoring van genetisch gemodificeerde planten door kennisgevers na verstrijken van het octrooi - vraag 8429/2016

Lees meer...

2017-01-06 - Tsjetsjenië - Persoverzicht Tsjetsjenië - december 2016
Maandelijks overzicht uit de Russische pers
Lees meer...

2016-12-15 - Parlementaire tussenkomst - Benoeming van een lid van de Rekenkamer - stemming
Als rapporteur voor de benoeming van het Estse lid van de Rekenkamer, breekt Bart bij de stemming van zijn rapport een lans voor vrouwen.
Lees meer...

2016-12-14 - Fractiebericht - Ska Keller wordt nieuwe co-voorzitter van de Groene fractie
Ze noemt de uitdagingen waar nationalisten en extreem-rechtse populisten ons tegenover stellen gigantisch.
Lees meer...

@twitter
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Sympathisant, ijveraar, pertinente vraag of melding...?