• slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
Standpunt
Biolandbouw geeft eten terug een gezicht

 Op 20 november beslissen de lidstaten of ze instemmen met het akkoord dat het Europees Parlement bereikte met de 28 ministers van landbouw over het nieuwe wetgevende kader inzake biolandbouw. Ondertussen wordt die nieuwe Europese wet nu al in Duitsland als pasmunt gebruikt in de regeringsonderhandelingen en besliste Joke Schauvliege, de Vlaamse Minister van Landbouw, om de subsidies voor de sectororganisatie “BioForum Vlaanderen” drastisch terug te schroeven. Bio zit in de lift en de christendemocraten doen er precies alles aan om de sector klein te houden.

Volgens recente cijfers draait de wereldmarkt voor biologische voeding een omzet van ongeveer 77 miljard euro. Groei is er vooral in Noord-Amerika en het noorden van Europa. In de VS staat de biologische landbouw voor 5% van de voedingsmarkt. Volgens een rapport van IFOAM, de Europese koepelorganisatie van bioboeren, kunnen ook Europese lidstaten zoals Zweden, België en Nederland voor 2016 schitterende groeicijfers voorleggen.

Lees meer...

Recente berichten

2017-11-21 - Persbericht - GLB moet grondig anders volgens nieuwe studie
Naast de negatieve effecten op het milieu stelt het rapport dat ook de sociaal-economische efficiëntie van het GLB bijzonder laag is.
Lees meer...

2017-11-20 - Persbericht - Nieuw wetgevend kader biolandbouw komt stap dichterbij
Er bestaat nu een consensus en een sterke meerderheid is voorstander van de nieuwe regelgeving om tegemoet te komen aan de snel ontwikkelende noden van deze sector.
Lees meer...

2017-11-18 - Persbericht - Klimaattop Bonn: Europa aan zet om Parijs te halen
Traditioneel werd de laatste dag weer een lange dag, maar ze werd uiteindelijk afgesloten met afspraken over hoe het komend jaar het ambitieniveau van de deelnemende landen opgeschroefd kan worden.
Lees meer...

2017-11-17 - Persbericht - Vision Scenario: het eerste realistische energieplan dat de normen van het Klimaatakkoord van Parijs respecteert
In het kader van de klimaattop in Bonn stellen de Europese Groenen hun visie op een koolstofvrije toekomst voor
Lees meer...

2017-11-15 - Persbericht - Tijd voor actie tegen afbraak Poolse rechtsstaat
Het is onze plicht als Europeanen om te voorkomen dat de fundamentele rechten van Poolse burgers nu worden aangetast
Lees meer...

2017-11-15 - Persbericht - Jaarlijkse Klimaatindex laat zien: ook België bungelt onderaan de lijstjes
Ieder jaar tijdens de klimaattop publiceren milieuorganisaties de ‘Climate Change Performance Index’. Volgens de index van dit jaar blijkt opnieuw dat ook Europese landen nog niet voldoende doen om klimaatverandering aan te pakken.
Lees meer...

@twitter
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Sympathisant, ijveraar, pertinente vraag of melding...?