• slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
Standpunt
Een veldslag verloren...

Als parlementsleden een Europees Verdrag of een handelsakkoord met een enorme maatschappelijke impact moeten stemmen en ratificeren, is het logisch en onvermijdelijk dat daar een grondig kritisch onderzoek en een democratisch debat aan vooraf gaat.

Met CETA, het handelsakkoord dat de EU wil afsluiten met Canada, ligt dat blijkbaar anders. Veel leden van het Europees Parlement verzaken aan hun opdracht tot grondige analyse. In het Europees Parlement nam slechts een vierde van de parlementaire vak-commissies, waar je de specialisten beleidsterrein per beleidsterrein vindt, de moeite CETA op hun beleidsterrein uit te pluizen en te toetsen op voor- en nadelen. Het zijn de commissies Buitenlandse Zaken, Werkgelegenheid en Sociale Zaken, Milieu, Volksgezondheid en Voedselveiligheid evenals - vanzelfsprekend - de commissie Internationale Handel. Blijkbaar telt niet de stem van de expertise, wel die van de top van ongenuanceerde voorstanders.

Lees meer...

Recente berichten

2017-01-18 - Fractiebericht - Strenger optreden tegen buitenlandse belastingparadijzen hoogst nodig
Landen komen te vaak weg met terrorismefinanciering, witwassen en belastingontduiking.
Lees meer...

2017-01-17 - Fractiebericht - Brexit: Theresa May legt haar uitstap-strategie uit
Of dat zo'n goede zaak wordt voor alle Britten valt nog af te wachten.
Lees meer...

2017-01-17 - Persbericht - Slechte dag voor het Europees Parlement
Het weinig fraaie beeld dat ook deze verkiezingen teistert is er één van het oude Europa. Een Europese Unie waar niet geluisterd wordt naar de verzuchtingen van Mens en Milieu.
Lees meer...

2017-01-12 - Persbericht - Milieucommissie wil CETA goedkeuren
We hebben een veldslag verloren
Lees meer...

2017-01-12 - Parlementaire vraag - Rubbergranulaatkorrels in kunstgrasvelden
Het onderzoek door ECHA is volop bezig, maar er zijn aanwijzingen dat rubbergranulaatkorrels schadelijk zijn voor de gezondheid.
Lees meer...

2017-01-11 - Persbericht - Transparantie rond glyfosaat blijft problematisch
Naast het ontbreken van wetenschappelijke informatie, willen de groenen ook de namen kennen van de experten die de studies in de verschillende landen hebben uitgevoerd.
Lees meer...

@twitter
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Sympathisant, ijveraar, pertinente vraag of melding...?