AA
Privacybeleid


Groen hecht veel belang aan je privacy. Daarom willen we uitgebreid en correct toelichten wat Groen doet én niet doet.

Alle persoonsgegevens worden, overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, verwerkt om de door jou gevraagde informatie te verstrekken of om de door jou gewenste dienstverlening (waaronder nieuwsbrieven) online te realiseren. Ten laatste op het moment dat de Algemene Verordening Gegegevensbescherming 'GDPR' in voege treedt, 25 mei 2018, zal Groen zich daar volledig mee in regel gesteld hebben.

Je persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk door een beperkt aantal aangeduide medewerkers van Bart Staes en worden nooit doorgegeven aan derden.

Welke persoonsgegevens?

Wanneer je met ons contact hebt via e-mail, dan kunnen we de inhoud van het bericht, je e-mailadres en de antwoorden bewaren. We kunnen ook elk bericht of gebruikersinformatie bewaren die je ons zendt via bartstaes.be.

Daarnaast kunnen ook interacties worden geregistreerd die je met Bart Staes hebt via sociale netwerken. 

Wat doet Bart Staes expliciet niet?

Bart Staes verbindt er zich toe om géén commerciële of andere databanken van persoonsgegevens aan te kopen. Er wordt enkel gebruik gemaakt van data die personen op vrijwillige basis verstrekken, door zowel fysieke als digitale contacten.

Je persoonsgegevens worden nooit doorgegeven of verkocht aan derden.

Recht op toegang en verwijdering

Volgens de voornoemde wet van 8 december 1992 heb je steeds het recht om je gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of gegevens te verwijderen uit ons bestand. Contacteer ons daartoe via Eur. Parlement - Kantoor ASP5F258, Wiertzstraat 60, B-1047 Brussel of per e-mail hello@bartstaes.be, of je kan dit zelf doen door in te loggen.


Cookies

De website maakt gebruik van cookies die door jouw browser worden opgeslagen op je computer. Cookies zijn kleine bestandjes met informatie die de server van Bart Staes naar jouw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Een cookie kan geen virussen verspreiden.

Deze site zal geen cookies plaatsen zonder jouw toestemming, tenzij er sprake is van een functionele cookie (een cookie die strikt noodzakelijk is om een uitdrukkelijk door jou verzochte dienst te kunnen verlenen, of om communicatie mogelijk te maken).

Google Analytics

Bart Staes verzamelt automatisch gegenereerde, geanonimiseerde informatie over jouw surfgedrag tijdens het gebruik van groen.be met het platform Google Analytics, waaronder begrepen maar niet beperkt tot hoe vaak bepaalde pagina’s worden bekeken. Deze informatie bestaat onder meer uit jouw IP-adres en het type browser (het computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken) waarvan je gebruik maakt.

Google Analytics stelt zich te houden aan de Safe Harbor Principles en is aangesloten bij het Safe Harbor programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van Persoonsgegevens.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?