AA
Nieuw Europees wetsvoorstel over de productie en commercialisering van zaden is een bedreiging voor de voedselveiligheid en de democratie.


Onderteken het burgermanifest voor vrijheid van zaden en voedseldemocratie.

Dit burgermanifest werd gelanceerd op 2 oktober 2013 - op de verjaardag van Gandhi.

In de geest van Gandhi worden we eraan herinnerd dat burgerlijke ongehoorzaamheid noodzakelijk is als onrechtvaardige wetten ons collectief erfgoed ('commons') ondermijnen.

Zaden zijn een gemeenschappelijk goed
. Ze zijn een geschenk van de natuur en het resultaat van eeuwen hard werk door boeren uit de hele wereld, die zaden selecteren, kweken en bewaren. Ze zijn de bron van het leven zelf en de eerste schakel in onze voedselketen.

Dit collectief erfgoed is in gevaar. Europese wetgeving heeft de toegang tot zaden steeds verder beperkt in de afgelopen decennia, vooral sinds de industriële landbouw is uitgegroeid tot het dominante landbouwmodel. Enkel zaadvariëteiten die in dit model passen, kunnen in de EU verhandeld worden. Zij moeten voldoen aan ingewikkelde, dure testen en registratieprocedures en de teelt is vaak afhankelijk van chemicaliën. In de loop van de jaren heeft deze wetgeving de zadendiversiteit op de markt drastisch verminderd en dit vormt een bedreiging voor onze voedselvoorziening. Zaden zijn niet langer in handen van boeren en tuinders. Een handvol zaadbedrijven controleren en monopoliseren de wereldmarkt: deze zes multinationals controleren 75% van alle privaat onderzoek voor zadenteelt; 60% van de commerciële zaadmarkt en 76% van de wereldwijde agrochemische verkoop (ETC Group).

Het nieuwe wetgevende voorstel van de Europese Commissie verergert de situatie. Het beperkt en reduceert de agrobiodiversiteit en de vrije toegang tot zaden voor boeren en burgers, en stimuleert multinationale zaadbedrijven tot het opeisen van de exclusieve rechten op het vermarkten van zaden. Anderzijds worden zaden die een brede variëteit aan plaagresistentie in zich dragen en zich gemakkelijk aanpassen aan klimaatveranderingen steeds meer geweerd uit de markt of beperkt tot zogezegde niche markten. Deze wetgeving beïnvloedt niet alleen Europa, maar de hele planeet.

We verwerpen standvastig deze gemonopoliseerde zaadwetgeving. Net nu de VN erkennen dat de toekomst voor ons voedsel agro-ecologisch, lokaal en divers moet zijn, criminaliseert het voorstel van de Europese Commissie de groeiende en levendige alternatieven, gebaseerd op vrijheid van zaden en voedseldemocratie. Net nu consumenten kiezen voor lokale, ecologische, gezonde, lekkere, voedzame en ggo- en pesticidenvrij voedsel, berooft het Europees voorstel rond de zadenwetgeving de consumenten van hun voedselvrijheid. Wereldwijd is 72% van al het voedsel afkomstig van kleine boeren - Wij zijn geen niche - Wij zijn de toekomst!

Laat je stem horen!

Teken deze oproep om:
• Het voorstel van de Europese Commissie omtrent de zadenwetgeving te verwerpen en het recht op voedingsrijk, gezond, pesticiden- en ggo-vrij zaad en voedsel te eisen.
• In de geest van Gandhi op te roepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid tegen onrechtvaardige zaadwetgeving. Ik verklaar:
We zullen geen enkele wet erkennen die op niet legitieme manier zaad tot exclusief, privaat bezit maakt van bedrijven, de doelstelling van conservering en verrijking van diversiteit tegenwerkt, een gefaald systeem van industriële landbouw versterkt, en gezonde, leefbare alternatieven negeert die nochtans duurzame samenlevingen creëren, alsook voedselveiligheid in alle regio's van de wereld.


Onderteken op
http://www.seedfreedom.eu/


"Zo lang het bijgeloof dat onrechtvaardige wetten gehoorzaamd moeten worden blijft, zo lang zal slavernij bestaan." Mahatma Gandhi


GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?