AA
Algemene onkostenvergoeding (GEA) kantoor Staes 2017 - 2018


Elk Europarlementslid krijgt een budget van 4.398 euro per maand waarmee hij/zij de werkingskosten van de parlementaire werking in zijn/haar kiesdistrict kan dekken. Elk jaar gaat het om ongeveer 40 miljoen euro dat gespendeerd wordt door Europarlementsleden zonder enige vorm van verantwoording of controle. Op een volledige ambtstermijn van vijf jaar spreken we over een slordige 200 miljoen euro.

De groenen in het Europees Parlement geloven wel in transparantie. Daarom maken wij onze uitgaven wél bekend. Europese burgers hebben het recht te weten hoe Europees geld gebruikt wordt.

Het overzicht van mijn secretariaatsuitgaven voor de periode 30/06/2017 tot 30/06/2018 vindt u hier.

Als politieke groep passen de groenen interne regels toe over de werkingskosten van onze kantoren. Dat beleid kan u hier in detail raadplegen.

Zo roepen wij op om de volgende zaken verplicht te maken voor Europarlementsleden:

  • Geld moet ontvangen worden op een aparte rekening, niet op de persoonlijke rekening van het parlementslid waar zijn wedde terecht komt.
  • Betaalbewijzen moeten bijgehouden worden als bewijs van de uitgaven. Er wordt een boekhouding hierover bij gehouden.
  • Geld dat niet gespendeerd wordt op het einde van de legislatuur terugbetaald te worden aan het Europees Parlement
  • De uitgavenstaat van groene parlementsleden is publiek toegankelijk per uitgavecategorie

De groenen willen ook een striktere controle door de administratie van het Europees Parlement om excessen en misbruiken te voorkomen en ervoor te zorgen dat de correcte procedures gevolgd worden. We stellen het EP voor jaarlijks 5 procent van de parlementsleden te controleren op een correcte omgang met dit geld.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?