AA
Landbouw heeft dringend nood aan alternatief

“De Europese Unie en de Vlaamse regering moeten onze landbouwers dringend helpen om een eerlijker prijs te krijgen voor hun producten. Groen vraagt aan de Vlaamse regering om werk te maken van een onafhankelijke instelling met marktmacht, die kan ingrijpen bij klachten over prijsvorming, zoals dat effectief gebeurt in het Verenigd Koninkrijk.

Op Europees niveau moet er een mechanisme komen dat verhindert dat buitenlandse producenten onder de productieprijs verkopen. Dat vragen Groen-parlementsleden Bart Caron (Vlaams parlement) en Bart Staes (Europees Parlement) zondag in aanloop van de Europese landbouwtop in Brussel.

“De prijzen die de landbouwers krijgen voor hun producten zijn te laag. De boeren zitten tussen hamer en aambeeld. De hamer van een handvol multinationals die veel geld vragen voor kunstmest, zaden en pesticides. En het aambeeld van grote supermarktketens die internationaal afdingen op de prijzen”, leggen Caron en Staes uit.

“Geert Bourgeois moet zorgen voor arbiter voor landbouwprijzen”

Op 16 maart verklaarde Vlaams minister-president Geert Bourgeois dat hij persoonlijk voorstander is van een arbiter voor de agrovoedingsketen. Die zou toezicht houden op de afspraken tussen landbouwers en bijvoorbeeld supermarkten binnen het zogenaamde ketenoverleg in de agrovoedingssector.

“Groen waardeert dat het ketenoverleg afspraken maakte over een toeslag op de melkprijs, maar dat is niet voldoende. Er moet echt een arbiter komen. We vragen dan ook aan minister-president Geert Bourgeois dat hij samen met zijn Landbouwminister Joke Schauvliege (CD&V) en zijn federale collega’s de oprichting van een arbiter ook echt realiseert. Er is echt nood aan een onafhankelijke instantie die kan tussenkomen als de supermarkten de boeren te weinig betalen voor hun producten”, legt Vlaams parlementslid Bart Caron uit.

“Europa had altijd een speciaal beleid voor landbouw. Maar onder druk van de vrije markt laat Europa die bescherming meer en meer los. Met de laatste Europese Landbouwhervorming werden de laatste mechanismen om de aanbodzijde te beheren, de suiker- en melkquota, verder afgebouwd. Europa moet instrumenten ontwikkelen om te anticiperen op structurele overschotten of tekorten. Zodat de landbouwmarkten kunnen stabiliseren op een prijsniveau dat voor de landbouwers leefbaar is”, zegt Europees parlementslid Bart Staes.

“Er zijn wel alternatieven voorhanden".

"Meer en meer landbouwers ontsnappen aan de wurggreep door rechtstreekser contact met hun consumenten. Nergens ter wereld is het potentieel om boer en consument dichter bij elkaar te brengen zo groot als in het verstedelijkte Vlaanderen. De Vlaamse regering moet initiatieven die klant en boer bij elkaar brengen maximaal ondersteunen. Vlaanderen en Europa moeten de boeren steunen bij de overgang: weg van bulkproductie voor voedingsindustrie, export en supermarkten, en richting een meer lokaal model. Dat is ook voor de consumenten een goede zaak. Zij krijgen zo verse en smaakvolle producten aan een eerlijke prijs. En ze weten van waar ze komen", besluiten de groene parlementsleden.

Bart Caron, Vlaams parlementslid voor Groen

Bart Staes, Europees parlementslid voor Groen

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?