AA
Investeren in sociale bescherming is hoogstnodig


Op 17 november verklaarden de ministers van sociale zaken zich in Göteborg akkoord over sociale principes waar de Europese Unie zich voortaan wil achter scharen. Het raamwerk dat richting moet geven in domeinen als gelijke kansen op de arbeidsmarkt, eerlijke werkomstandigheden en sociale bescherming, is aanvankelijk bedoeld voor landen in de eurozone, maar kan toegepast worden in alle lidstaten die dit wensen. Bart Staes, Groen Europarlementslid is blij met deze stap, maar nuanceert: “De intentie is er, nu nog de concrete uitwerking, want het is hoog tijd dat de ongelijkheid tussen de Europese burgers verdwijnt en dat mensen terug aansluiting vinden bij het Europese project.”

Staes: “Groen zit al langer te wachten op actie. Meer en meer burgers keren zich af van dit Europa omdat het duidelijk niet de accenten legt, die ertoe doen. Uitbuiting door grote bedrijven, onwil van beleidsmakers om er iets aan te doen. Europa is dan wel op weg om de economieën van 28 lidstaten op elkaar af te stemmen, maar de sociale gevolgen van deze eenmaking blijven te vaak onderbelicht. Goed dus, dat deze Verklaring nu is afgelegd. Maar we zijn er nog niet, want ze is wettelijk niet bindend.“

Daarom legde de Europese Commissie een aantal wetgevende en niet-wetgevende initiatieven op tafel, bijvoorbeeld rond de balans tussen werk en privé, de toegankelijkheid van de sociale zekerheid, of werktijden,...

Volgens de Groenen moet de concretisering van de Europese Pijler van Sociale Rechten bij voorkeur gaan naar:

- sociale rechten voor alle werknemers
- degelijk inkomen en degelijke werkomstandigheden
- betaalbare en kwaliteitsvolle zorg voor alle behoevenden
- toereikend minimuminkomen voor wie het nodig heeft
- betere balans tussen werk en privé

want vandaag worden nog teveel achterpoortjes gebruikt door de bedrijven, die eerder uit zijn op snelle winsten, dan op duurzaam sociaal beleid.

Staes: “Europa legt vandaag teveel nadruk op besparingen, terwijl we met de strijd tegen belastingontduiking miljoenen euro kunnen vrijmaken om te investeren in publieke diensten en sociale bescherming die er toe doet en voor mensen echt een verschil kunnen maken.”

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?