AA
Een zee vol zorgen

Door 15 gerapporteerde ongelukken bij olieplatformen in de Noordzee in 2007, kwam er 3907 ton olie in het zeewater. Via dagelijkse productie, het zogenaamde ‘productiewater’ komt er jaarlijks nog eens 9596 ton olie in de zee terecht. Naast olie is er ook sprake van lozing van verschillende chemische stoffen en vinden praktisch geen inspecties plaats op olieplatformen in de Noordzee. Tegenover deze onthutsende feiten, stelt Groen! een reeks oplossingen voor, gaande van controle tot echte preventie. Het Belgische voorzitterschap kan de noodzakelijke stappen zetten.

Bioloog Christian Bussau, werkzaam voor Greenpeace Duitsland, onderzoekt al 16 jaar olieplatformen. Hij stelt dat een ongeluk in de Noordzee elke dag kan plaatsvinden. 15 gerapporteerde ongelukken tonen aan dat bij olieplatformen er 3907 ton olie in het zeewater kwam. Via dagelijkse productie, het zogenaamde ‘productiewater’ kwam er nog eens 9596 ton olie extra in de zee terecht. Bussau spreekt van een ‘chronische olievervuiling in de Noordzee’ gedurende 30 jaar van offshore activiteiten. Naast olie is er ook sprake van lozing van verschillende chemische stoffen via productiewater, die een negatieve impact hebben op verschillende organismen.

Het probleem is dat er praktisch geen inspecties plaatsvinden op olieplatformen in de Noordzee. Groot-Brittannië heeft 3 tot 5 inspecteurs voor 200 installaties. Dezelfde situatie bestaat in Nederland, Denemarken en Noorwegen. Terwijl de technische complexiteit van een olieplatform vergelijkbaar is met tien grote schepen.

De gegevens die Groen! ter inzage kreeg, tonen duidelijk aan dat de bestaande Europese wetgeving dringend moet herzien worden. De belangrijkste richtlijn dateert uit 1994, maar gaat niet specifiek over boorplatformen en dateert van voor technische vernieuwingen. Het bestaande mandaat van het agentschap voor de Maritieme Veiligheid moet uitgebreid worden naar olievervuiling door boorplatforms. Groen! stelt ook een moratorium voor op nieuwe olieplatformen in noordelijke wateren van EU, en in Arctische zeeën. Olie-ontginning op die plaatsen is onverantwoord.

Tinne Van der Straeten (lijsttrekker BHV Groen!): “Het Belgische voorzitterschap kan de noodzakelijke stappen zetten om een echte preventie en controle op de rails te zetten voor olieplatformen in de Noordzee. Jaarlijks wordt er meer dan 10 000 ton olie onnodig in de Noordzee geloosd. Bovendien loopt het risico op boorplatformrampen jaarlijks op omdat ontginning steeds moeilijker wordt. Groen! zal erover waken de milieu hoog geagendeerd staat op de agenda van het Belgische voorzitterschap. Na 30 jaar laks beleid, wordt het nu tijd voor volledige transparantie op het vlak van milieuschade door economische activiteiten.“

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?