AA
De 11 van Wetteren staan niet alleen. Wij horen er ook bij!

Op 15 januari zullen 11 beklaagden wegens bendevorming voor de rechter verschijnen omdat ze samen met honderden andere burgers in Wetteren GGO-aardappelen door bio-aardappelen hebben vervangen. Anders dan sommigen willen doen geloven zijn de 11 beklaagden niet schuldig aan “criminele bendevorming”, en zijn zij geen alleenstaande extremisten.

De ondertekenaars van deze tekst getuigen dat de "11 van Wetteren" worden gesteund door een ruime waaier van organisaties die net als zij moeten vaststellen hoe moeilijk het is het debat over essentiële maatschappelijke keuzes op de politieke agenda te krijgen. Sommige ondertekenaars die net als de 11 van Wetteren overgingen tot geweldloos sociaal en ecologisch verzet (stakingen, boycots, burgerlijke ongehoorzaamheid) worden eveneens met criminalisering geconfronteerd.

Wij stellen ons vragen bij de methodes die worden gebruikt om de invoering van GGO’s op te dringen terwijl de meerderheid van de bevolking ze afwijst. De veldproeven die het mikpunt waren van de actie in Wetteren, vormen een cruciale stap in de geplande introductie van GGO’s in de voedselketen, terwijl er geen politieke ruimte bestaat om een beslissing te blokkeren die ingaat tegen de wil van de burgers.

Wij aanvaarden de werkwijze niet om slechts 11 mensen te vervolgen van de honderden die vrijwillig aan deze actie deelnamen, een actie die duidelijk als een daad van burgerlijke ongehoorzaamheid werd opgezet en voorgesteld. Meer dan 80 burgers hebben zich trouwens aangemeld als "vrijwillige en solidaire verschijners", een primeur in de geschiedenis van het Belgische recht. Het gaat om landbouwers, politici, mensen uit de academische wereld, vertegenwoordigers van diverse verenigingen, milieuactivisten en "gewone" bezorgde burgers. De procureur heeft hun vrijwillige verschijning tot nu toe afgewezen. Op die manier blijft het gerecht ontkennen dat de beklaagden deel uitmaken van een ruime maatschappelijke beweging die zich tegen de invoering van GGO’s in de voedselketen verzet en ijvert voor een duurzame en gezonde landbouw en voeding.

Door deze gezamenlijke tekst te ondertekenen, willen onze organisaties er de nadruk op leggen dat het debat op de eerste plaats over de ontwikkeling van GGO’s moet gaan en de gevolgen van de invoering ervan, over het gebruik van overheidsgeld voor onderzoek dat het algemeen belang moet dienen en niet de privébelangen van bedrijven, over een voedsel- en landbouwsysteem dat echt een antwoord biedt op de sociale en ecologische uitdagingen. Er bestaan alternatieven, zoals de ecologische landbouw, de participatieve selectie van planten, de geïntegreerde bestrijding van parasieten... Deze alternatieven bevorderen voedselsystemen die autonomer en duurzamer zijn, zonder ze afhankelijk te maken van de landbouwindustrie. Ze krijgen echter lang niet dezelfde aandacht van de overheid. Het proces moet dus niet over bendevorming gaan, maar wel over de opgedrongen invoering van GGO’s, die plaats vindt tegen de wil van een meerderheid van de Europeanen.

Lijst van Ondertekenaars:
• 11.11.11
• Action Pour la Paix – MIR
• Aide au Développement Gembloux (ADG)
• Amis de la Terre – Belgique
• Associations 21
• Belgische Coalitie ‘Stop uranium wapens’
• Bioforum Vlaanderen
• Bond Beter Leefmilieu
• Cense-équi-voc, asbl
• Climaxi
• CNCD-11.11.11
• Corporate Europe Observatory (CEO)
• Entraide et Fraternité
• FIAN Belgium
• Frères des Hommes
• Friends of the Earth (Flanders & Brussels)
• FUGEA (Fédération Unie de Groupements d’Eleveurs et d’Agriculteurs)
• Greenpeace
• Groen
• Inter Environnement Wallonie
• MAP (Mouvement Action Paysanne)
• Nature & Progrès
• Oikos
• Oxfam-Magasins du monde
• Oxfam-Solidariteit/Solidarité
• Oxfam-Wereldwinkels
• Rencontres et Continents
• SOS Faim
• Stichting Genethica
• VELT vzw
• Vivre…S, asbl
• Vlaams-Socialistische Beweging
• Voedselteams
• Vredesactie
• Wervel

Individuele ondersteuners :
Caroline Copers, algemeen secretaris Vlaams ABVV
Bart Staes, Europees Parlementslid Groen
Thérèse Snoy, Federaal Parlementslid Ecolo
Dirk Peeters, Vlaams Parlementslid Groen
Barbara Redant, raadslid Groen Oosterzele
Louis De Bruyn, voorzitter Werkgroep Zaad-Vast
Paul Pataer, ondervoorzitter van de Liga voor Mensenrechten
Anton Nigten, promovendus aan de Wageningen universiteit, WUR
Laima Paklons, bio-ingénieur
Alma De Walsche, journaliste voor Mo*
Rob Veltman
Philippe Tyberghein
Wouter Cox
Fabien Vantilcke
Domitilla Spencer
Bart Dalhuin
Catherine Baveye
Eléonore Visart de Bocarmé
Liesbet Van Sichem de Combe
Frédy Schollaert
Jean-Pierre Gabriel
Xavier Delwarte
Yves André
Bernard Delforge, imker
Michel Fraiteur, imker
Thérèse De Vriendt

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?