Persberichten

AA
Zwak Lima-akkoord is beschamend, ook voor de EU

De weg naar een deal op de volgende klimaattop in Parijs is geopend. Op de VN-top over klimaatverandering in Lima werden minimale stappen gezet om klimaatverandering aan te pakken. Groen Europarlementslid Bart Staes is meer dan teleurgesteld in het resultaat: "Iedere beleidsmaker en politicus weet zo langzamerhand donders goed wat er op ons af komt en toch blijft de inertie zo groot."

Staes: "Het is nu wel duidelijk dat alle landen in de wereld de urgentie van klimaatverandering inzien, dat is de winst van deze top. De discussie over hoe dit aan te pakken en wie welke stappen moet zetten, blijft nog werk in uitvoering. En dat baart me grote zorgen."

"De deal die China en de VS sloten in oktober leek een hefboom te worden voor concrete stappen in Lima, maar die zijn vrijwel uitgebleven. Intussen zijn veel besluiten nu vooruitgeschoven naar Parijs, waardoor het risico bestaat dat deze top eindigt zoals in Kopenhagen: teleurstellend. We hebben dus welgeteld één jaar om in Parijs een substantieel akkoord te bereiken dat niet samen te vatten valt als: " après nous le déluge ". Dat geeft geen goed gevoel over de toekomst van onze kleinkinderen."

Staes wijst erop dat de uitkomst van deze top er niet voor zorgt dat de temperatuur op de wereld minder dan twee graden oploopt. "Dat is de essentie en daar zijn meer stappen voor nodig. Tegelijk zien we dat het bedrijfsleven, lokale overheden en burgers wél langzaam maar zeker zaken doen en zich naar een toekomst met minder uitstoot bewegen. Het is aan ons, aan de politiek om dit proces te versnellen zodat latere generaties niet met zware sociale en milieukosten van klimaatverandering opgescheept zitten."

Om die reden is het van groot belang dat in Parijs volgend jaar ambitieuze bindende doelen worden vastgesteld en dat er afspraken worden gemaakt over hoeveel geld de rijkere landen steken in een Groen Klimaatfonds om investeringen te kunnen doen in ontwikkelingslanden. Daar wordt namelijk klimaatverandering het hardst gevoeld en daar is de investeringsruimte om over te gaan naar een duurzame economie beperkt. Het gaat er om dat voor ontwikkelingslanden het recht op ontwikkeling niet gelijk hoeft te staan met het recht op vervuiling. Dit betekent dat het doel gehaald moet worden dat dit fonds tegen 2020 zeker 100 miljard dollar bevat om daarmee bijvoorbeeld duurzame energieproductie mogelijk te maken. Het is goed dat Luxemburg in juli een extra informele Europese Milieuraad organiseert over het heikele thema klimaatfinanciering.

Staes had liever gezien dat er in Lima al concretere stappen op dit punt gemaakt zouden zijn, maar dat bleek niet mogelijk. "De kloof tussen rijk en arm is in de afgelopen jaren haast een loopgravengevecht geworden. Gelukkig liggen er nu wel voorstellen op tafel om dit te overbruggen, maar vooralsnog dus geen overeenstemming. Ik heb goede hoop dat dit zal lukken, maar dan is massale publieke druk essentieel. De Europese groenen zullen dan ook het komend jaar fel campagne blijven voeren om onze regeringsleiders mee te krijgen in de aanpak van klimaatverandering."

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?