Persberichten

AA
VS proberen Europese consument gekloond vlees door strot te duwen door dreigen met handelsoorlog

Handelscommissaris Karel De Gucht bracht vandaag het Europees parlement een boodschap over de import van vlees van gekloonde dieren, die neerkomt op de commerciële chantage van vooral de VS. “We kennen De Gucht als een standvastig politicus, die niet makkelijk wijkt voor politieke druk. Wel, dit is voor hem noch voor Europa het moment om slappe knieën te krijgen,” aldus Europees parlementslid Bart Staes (Groen!)

Eind oktober vorig jaar deed de Europese Commissie voorstellen met betrekking tot voedsel van gekloonde dieren, inclusief een vijf jaar durend verbod. Staes: “De groenen in het EP juichten toen toe dat de Commissie erkende dat er zich rond deze productietechniek echte problemen stellen.
Maar we waren ook teleurgesteld dat de voorstellen niet ingingen op voedsel dat afkomstig is van de nakomelingen van deze gekloonde dieren. Vandaag werd in alle openheid duidelijk waarom”

Staes: “Ik was al langer op de hoogte van het feit dat de Amerikanen achter de schermen dreigen met een enorme handelsoorlog en miljardenclaims als de EU de import van producten van gekloonde dieren niet toelaten. Vandaag kwam De Gucht het EP hiervoor waarschuwen. Het EP neigt naar een totaalverbod op producten van gekloonde dieren.”

Bijna een jaar geleden keurde het EP een voorstel goed om de EU-wetgeving inzake nieuwe voedingsmiddelen te updaten. Daarmee verzocht het EP de Europese Commissie om te komen met een verbod op het op de markt brengen van voedingsmiddelen afkomstig van gekloonde dieren. Staes: “Het voorstel van de Europese Commissie was een stap in de goede richting, omdat het de serieuze problemen rond de combinatie klonen en voedsel erkende. Maar het cruciale aspect, namelijk voedsel uit de afstammelingen van gekloonde dieren, werd dan weer niet vermeld.”

Vandaag erkende De Gucht dat er intussen voldoende wetenschappelijk bewijs bestaat dat aantoont dat het klonen van dieren onnodig veel dierenleed veroorzaakt. Veel dieren komen misvormd of ziek ter wereld of sterven vroegtijdig. Staes: “De Gucht zei terecht dat we dus niet hoeven te vrezen voor een klacht bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) als we het klonen van dieren in de EU of de import ervan verbieden. Maar volgens De Gucht hebben we wel een probleem als we producten van de nakomelingen van gekloonde dieren willen verbieden en kunnen we een handelsoorlog zoals nooit tevoren verwachten.
Zijn redenering is dat momenteel voor dier noch mens de schadelijkheid bewezen is. Ook bestaat er geen systeem voor traceerbaarheid, waardoor we in de praktijk eigenlijk al het vlees uit bijvoorbeeld de VS zouden moeten weigeren, willen we zeker zijn dat we geen kloonvlees op ons bord krijgen.”

De Gucht erkende dat hij uit ethische redenen vindt dat Europa alle producten uit gekloonde dieren en nakomelingen zou moeten weigeren, maar dat we bij de WTO zwak zouden staan.

Staes: “Ten eerste toont dit nog maar eens aan dat er iets schort aan de WTO-regels als landen zich zo moeilijk kunnen verweren tegen de import van Frankenstein voedsel. Ten tweede is het zo dat dit van efficiëntie en kostenbesparing bejubelde productieproces van vlees, totaal in strijd is met het Europese landbouwmodel. Een model dat juist toegroeit naar een productie van voedsel met meer respect voor boeren, dieren en milieu. Ongeveer 600 000 kalveren die in 2010 in de EU zijn geboren, stammen volgens de Commissie af van Amerikaanse of Canadese stieren. Dit betekent dat er op Europese weiden al nakomelingen van gekloonde dieren rondlopen, zonder we daar iets over te zeggen hebben. Onaanvaardbaar.”

Het onafhankelijke wetenschappelijke instituut Testbiotech publiceerde in 2010 een studie die waarschuwde voor de risico’s en consequenties van gekloonde dieren. De Europese consumentenorganisatie BEUC wees er een maand geleden op dat liefst 84% van de Europese consumenten serieuze vragen heeft bij de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid. Zelfs het EU agentschap voor voedselveiligheid EFSA uitte serieuze twijfels over de beweerde veiligheid van gekloonde dierlijke producten.

Staes: “De Gucht heeft een punt dat we bij de WTO waarschijnlijk zwak staan. Maar het is niet omdat er nu geen systeem voor traceerbaarheid van kloonvlees bestaat, dat dit er niet kan komen. De Europese Commissie heeft recent zélf aangegeven dat zo'n systeem er binnen enkele maanden kan zijn.”

Staes: “Traceerbaarheid van gekloonde dieren is cruciaal. Daar moeten De Gucht en de Europese commissie vol op inzetten. Want alleen zo kunnen we Europese regelgeving en waarden ook verdedigen en afdwingbaar maken. Want tot nu toe is de techniek van het klonen van dieren explosief gegroeid zonder enige analyse van de impact op de volksgezondheid. Het EP stemde voor een verbod op kloonvlees ook vanuit het voorzorgsprincipe, op zijn minst totdat er meer onderzoek naar de gevolgen voor gezondheid van consumenten is gedaan.”

De timing van de Gucht is ook delicaat aldus Staes: “Het EP onderhandelt momenteel met de Europese Raad en de Commissie over een akkoord in het kader van de herziene regelgeving rond 'novel foods' en wil op 16 maart tot een akkoord komen. Ik begrijp dat De Gucht het EP graag wil informeren over het feit dat de Amerikanen niet blij zijn met ons standpunt. Maar dat hij het EP net nu een beetje onder druk komt zetten door te wijzen op een nakende handelsoorlog is eigenlijk ongehoord en in strijd met het Verdrag. Want zijn optreden zal de zogenaamde conciliatieprocedure in gevaar brengen. Zoiets doen is strijdig met Artikel 294 lid 11 van het Verdrag van Lissabon dat zegt dat tijdens een conciliatieprocedure de Commissie er alles moet aan doen om te komen tot een akkoord tussen EP en Raad.”

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?