Persberichten

AA
Voorstel voor gedoogbeleid teveel suikers in babyvoeding weggestemd

Als het aan het Europees parlement (EP) ligt wordt babyvoedsel voortaan gezonder. Het EP verwierp vandaag wetgeving over het suikergehalte in babyvoeding die via een zogenaamde "gedelegeerde handelingen" was voorgesteld door de Europese Commissie. Het bezwaar was ingediend door de groene fractie en richtte zich tegen deze voorstellen van de Commissie over de controle op babyvoedsel. De Groenen willen dat Europese wetgeving over babyvoeding meer in lijn komt met de voorschriften van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). "Gelukkig volgde een meerderheid van het EP vandaag onze lijn," zegt Bart Staes (Groen Europarlementslid), die ook vindt dat de lat voor gezonde babyvoeding stukken hoger moet liggen. Staes: "Dit was opnieuw een voorbeeld waarbij de Europese Commissie teveel naar allerlei lobbyisten luistert, in dit geval die van de voedingsindustrie."

Staes: "De belangrijkste reden voor ons om tegen het voorstel voor deze gedelegeerde handeling te stemmen is dat babyvoeding nog steeds onaanvaardbaar hoge gehalten aan suikers mag bevatten: tot 30% van de energie in babyvoedsel mag uit suikers komen. Dit staat in schril contrast met het gezondheidsadvies van de WGO, die aanbeveelt om de inname van vrije suikers te beperken tot maximaal 10% van de totale energiewaarde."

Een beperking tot 5% van de totale energiewaarde zou zelfs nog beter zijn voor de gezondheid. Wetenschappelijke comités uit verschillende Europese lidstaten komen overigens met dezelfde aanbevelingen.

Doorheen de jaren is het eetpatroon van de Europeaan verschoven richting ongezonde voeding, met alle gezondheidsrisico's tot gevolg. Bart Staes, lid van de milieucommissie in het Europees Parlement, treedt zijn groene, Britse collega en rapporteur Keith Taylor bij: "Kinderen op zo jonge leeftijd al zoveel suikers toedienen stimuleert de ontwikkeling van overgewicht en beïnvloedt de smaakontwikkeling die later zo bepalend is in wat mensen lekker vinden. Het gehalte van toegevoegde suikers zou tot een strikt minimum moeten beperkt worden voor baby's en jonge kinderen."

Ongezonde voeding is een belangrijke oorzaak van ziekte en overlijden, belangrijker dan tabak, alcohol of te weinig beweging. Het gaat om hartaandoeningen, diabetes, hoge bloeddruk, hersenbloeding, bepaalde kankers, overgewicht. Dringend tijd dus om de toegelaten hoeveelheid suikers in lijn te brengen met de voorschriften van de WGO. Europa zou hierin een voortrekkersrol kunnen spelen.

De etikettering en de reclame voor babyvoeding en opvolgzuigelingenvoeding is gereglementeerd in de Wereldgezondheidsraad, de Internationale Code voor Marketing van borstvoedingsubstituten. Alle ouders en verzorgenden moeten objectieve en onafhankelijke informatie kunnen krijgen, borstvoeding mag niet ontmoedigd worden en het gebruik van zuigelingenvoeding moet correct en veilig gebeuren. Dat is niet eenduidig gesteld in het voorstel dat nu ter stemming voorligt.

Staes: 'Dit is geen kwestie van voor of tegen borstvoeding te zijn, het gaat erom dat een ieder die kiest voor (opvolging)zuigelingenvoeding beschermd moet zijn tegen kwalijke handelspraktijken en een ongezond aanbod. De gezondheid van het kind staat voorop. Dat bespaart menselijk leed en later veel kosten voor de collectieve gezondheidszorg. De informatie op de producten moet correct zijn, en de suikergehaltes in babyvoeding niet te hoog. Punt."

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?