Persberichten

AA
Voorstel bevestigt noodzaak hervorming EU-regels over offshore olieboringen en moratorium

De Europese Commissie heeft vanmiddag een lang verwacht voorstel bekend gemaakt om de Europese regelgeving over offshore olieboringen (1) aan te scherpen. De Europese groene fractie, die het EU-debat over offshore exploitatie in juni lanceerde, verwelkomt de voorstellen die in lijn liggen met de groene voorstellen en eisen. ”We betreuren evenwel dat de Europese Commissie op het laatste moment is teruggekrabbeld wat betreft het oproepen tot een strikt moratorium voor nieuwe diepzeeboringen (2),” aldus Europees parlementslid Bart Staes (Groen!). “Net als in de VS is het weer business as usual .”

Staes: “Deze voorstellen zijn een eerste en noodzakelijke stap om de gapende gaten in de Europese wetgeving te dichten, als het gaat om offshore exploitatie. Deze communicatie van de Europese Commissie maakt het glashelder dat Europa niet gereed staat om om te gaan met de toenemende risico’s van offshore boringen op grote diepten en onder barre geologische omstandigheden, noch met de gevolgen van een ongeluk. In deze omstandigheden is de enige verantwoordelijke beleidskeuze het bevriezen van nieuwe vergunningen voor diepzeeboringen. Ik betreur het dan ook dat de Commissie is teruggekomen op een eerdere versie van deze communicatie van vorige week, waarin de lidstaten ondubbelzinnig worden opgeroepen om alle vergunningen voorlopig op te schorten, op zijn minst tot de Europese wetgeving is herzien.”

Staes wijst er op dat de Europese Commissie wel volmondig erkent dat de Europese regels over aansprakelijkheid volstrekt onvoldoende zijn: “Wij hopen dat de Commissie, dan ook snel, zoals beloofd, de Environmental Liability Directive zal herzien. Gezien de potentieel verwoestende gevolgen van een olielek, is een waterdichte aansprakelijkheidswetgeving nodig, om ervoor te zorgen dat de Europese burgers achteraf niet opgezadeld worden met de factuur van een schoonmaakoperatie.”

Staes: “De Commissie bevestigt nu ook onze analyse dat hoewel de veiligheidsregels in sommige lidstaten beter zijn dan in andere, de Europese veiligheidsregelgeving gefragmenteerd is en tekort schiet. Gezien de grensoverschrijdende gevolgen van olievervuiling, bestaat er een duidelijk noodzaak om zo strikt mogelijke, algemene Europese regels op te stellen. We kunnen het ons niet permitteren om te wachten tot er een ramp plaatsvindt, zoals met de Deepwater Horizon in de Golf van Mexico.”

Gisteren werd bekend gemaakt dat de Amerikaanse regering geen enkele beperking meer wil opleggen aan het op zee boren naar olie. Staes: “Zelfs met zo'n enorme ramp is het wel heel erg snel weer business as usual . Het geeft de enorme macht van de oliebusiness aan. Die weer gelieerd is aan onze collectieve olieverslaving. ”

(1) ‘ Communication on facing the challenge of the safety of offshore oil and gas activities’ COM(2010)560final .

(2) In de vorige week uitgelekte conceptnota van Eurocommissaris Oettinger riep hij de lidstaten nog op om vergunningen voor risicovolle offshore operaties op te schorten. In de uiteindelijke communicatie roept hij lidstaten slechts op om het voorzorgsprincipe te hanteren, als men nieuwe vergunningsaanvragen moet beoordelen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?