Persberichten

AA
Volledig verbod op het klonen van dieren goedgekeurd

Een volledig verbod op het klonen van dieren en het op de markt brengen van voedsel van gekloonde dieren en hun nakomelingen. Dat is de essentie van de stemming over wetgeving rond het klonen van dieren, vandaag in het Europees parlement. De groenen zijn tevreden met de uitslag, die meteen ook de wettelijke basis versterkt en daarmee de wetgeving van toepassing maakt in alle lidstaten. Bart Staes, Europees parlementslid voor Groen, die dit dossier onderhandelde: "Het volledige verbod op klonen voor voedsel is een overwinning van het gezond verstand op het allesoverheersende kapitalistische marktdenken. Gezien de bezorgdheden die klonen met zich meebrengen, zowel op ethisch als milieuvlak, is het goed om nu op de rem te staan."

Het gestemde rapport versterkt en verbetert het zwakke voorstel van de Europese Commissie uit 2013 aanzienlijk door het tijdelijke moratorium om te buigen tot een volledig verbod en, wat cruciaal is, ervoor te zorgen dat dit ook van toepassing is op de nakomelingen van gekloonde dieren, omdat daar gevaarlijke achterpoortjes schuilen (1).

Staes: "Het is geweten dat dieren die gekloond worden, dienen om mee te fokken. De kloontechnieken zijn immers extreem duur. Ze worden dus niet verwerkt tot voeding, terwijl hun nakomelingen wel op ons bord kunnen komen. Indien er enkel een verbod op het klonen van dieren voor voedsel zou zijn, kan er nog steeds gekloond worden om dan hun nakomelingen te gebruiken in voedsel."

Het Europees Parlement zorgde er verder voor dat de wettelijke basis verandert van een richtlijn naar een verordening. Daardoor is deze Europese wetgeving uniform en direct implementeerbaar in alle EU lidstaten, zodat voor iedereen dezelfde regels en een gelijk speelveld gelden. Om zeker te zijn dat de regels goed toegepast worden, komen er ook maatregelen voor de traceerbaarheid van gekloond voedsel.

Staes: "Er bestaan grote bezorgdheden met betrekking tot gekloonde dieren, zowel rond de impact op het beheren van de veestapel, de genetische diversiteit als het dierenwelzijn. Het zou totaal onverantwoord zijn om dit zomaar te negeren en door te gaan met klonen als ware het een technologische correctie op de natuur. We moeten hier serieus mee om gaan. Ik hoop dat de sterke positie van het Europees parlement als basis zal dienen voor de uiteindelijke wetgeving die nu onderhandeld moet worden met de Europese regeringen in de Raad."

Staes: "Dit dossier is ook van belang voor het debat dat nu woedt en gisteren tot uiting kwam tijdens de boerenprotesten in Brussel. Het stelt ons voor de keuze: gaan we verder met alsmaar meer overproductie (de kloontechniek wordt al gebruikt in China, de VS en Brazilië) waarbij onze markt overspoeld wordt met goedkope producten zodat boeren geen eerlijk inkomen meer kunnen krijgen en economisch ten onder gaan? Of stellen we paal en perk aan het neoliberaal ingegeven marktdenken en bieden we de boeren van vandaag en morgen toekomstperspectieven door in te zetten op minder, maar meer kwaliteitsproducten met eerlijk loon naar eerlijk werk? COMEOS-voorzitter Dominique Michel koos zaterdag in De Standaard voor dat tweede en ik treed hem daarin bij."

 

(1) Stemming klonen van dieren: 529 voor, 120 tegen, 57 onthoudingen

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?